Piimalehma toetuse auditi tulemustest

9.01.2002 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 9. jaanuar 2002 - Riigikontroll leidis piimalehma kasvatamiseks makstava toetuse süsteemi analüüsides, et eri registrite andmete tegelikkusele mittevastavuse tõttu võib juhtuda, et toetust makstakse olematu piimalehma eest.

Auditeerimisel võrreldi põllumajandusloomade registri andmeid loomade tegeliku seisuga tootja juures. Selgus, et mitmel juhul ei vastanud registri andmed piimalehmade kohta nende tegelikule seisule. Selle põhjuseks oli, et looma karjast väljaviimisel ei teavitatud toimunud muudatustest registrit ning seda mitme kuu jooksul. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) põllumajandusloomade registri ja Jõudluskontrolli Keskuse andmebaaside omavahelisel võrdlemisel aga selgus, et Jõudluskontrolli Keskuse andmebaasis oli piimalehmi, kes olid juba 1999. aastal realiseeritud.

Sellest tulenevalt tegi Riigikontroll mitmeid ettepanekud regulatsioonide täpsustamiseks ja kontrollisüsteemide parandamiseks. Oma vastuses nõustus PRIA tehtud ettepanekutega. Praeguseks on juba muudetud toetuste maksmise regulatsiooni ning PRIA on kavandanud muutused kontrolliprotseduuride täiustamiseks.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 9.01.2002 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 11:54
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 11:54

Veel uudiseid