Riigikontroll auditeeris riigi dokumendihalduse sihtprogrammi senist tegevust

13.07.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 13. juuli 2001 - Auditi eesmärk oli analüüsida programmi täitmise käiku ja vajadusel juhtida tähelepanu probleemidele, mis võivad takistada digitaalsele asjaajamisele üleminekut. Auditi tulemused peaksid tõstma dokumendihaldusprogrammi raames tehtavate projektide usaldusväärsust. Samuti peaksid tehtud ettepanekud suunama ministeeriume ja teisi riigiasutusi täiustama oma ametkondlikke dokumendihalduse süsteeme.

Käesolev audit oli üks esimesi, milles auditeeriti konkreetse tegevuspoliitika elluviimise programmi selle käigus, mitte tagant järele. Riigikontroll märgib heameelega, et auditi käigus aktiviseerus dokumendihalduse sihtprogrammi mitmete organisatsiooniliste ja sisuliste küsimuste lahendamine.

Auditi käigus selgus, et valitsusasutuste dokumendihalduse programm on käivitatud edukalt ja alustatud on kõigi vajalike alamprogrammidega. Siiski soovitab Riigikontroll programmi käsitleda käsikäes haldusreformiga, kuna dokumendihalduse arendamisel on niivõrd oluline ja pikaajaline mõju valitsusasutuste asjaajamise täiustamisele. Samuti ei ole programmi arenguprioriteedid otseselt seotud rahaeraldamisega. See on tekitanud ebakindlust dokumendihalduse programmi kavandamisel.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 13.07.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 20:56
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 20:56

Veel uudiseid