Täpsustusi õpikute hankimise auditile

4.07.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Riigikontrolli ja Haridusministeeriumi ühine pressiteade

TALLINN, 4. juuli 2001 - Riigikontroll auditeeris õpikutele riikliku kinnituse andmisega ja nende koolideni jõudmisega seonduvat. Audititulemused on leidnud ajakirjanduses laialdase ja emotsionaalse vastuvõtu ning mõned seisukohad on avalikkuseni jõudnud moonutatult. Seetõttu peame vajalikuks esitada mõningad täpsustused.

1. Auditi tulemused arutati läbi Haridusministeeriumi ja Riigikontrolli töötajate vahel, kontrolliaktile kirjutas pärast tutvumist minister alla märkusteta.

2. Riigikontroll selgitab, et tõepoolest ei kinnita minister õpikutele piirhinda, vaid piirhinna peavad kirjastused esitama ministeeriumile uuele õpikule kinnituse taotlemisel. Esitatud piirhinnast kinnipidamist ei ole ministeeriumil võimalik otseselt kontrollida. Nii oli see kirjas ka kontrollimaterjalides.

3. Õpikutele kinnituse saamise protsessi hinnates oli Riigikontrolli eesmärk selgitada, kas see protsess on piisavalt avalik ja küllaldaselt reguleeritud. Riigikontroll ei ole väitnud, et paralleelõpikute väljaandmine oleks takistatud. Küll aga võib see, et paljud ainenõukogude liikmetest on ka ise õpikute autorid, luua huvide konflikti võimaluse. Juhte, mil autorist ainenõukogu liige oleks olnud ise paralleelõpiku üheks retsensendiks, kontrollimisel ei tuvastatud.

Haridusministeeriumis käib töö õpikute kinnitamise protsessi täpsustamine, sealjuures arvestatakse ka Riigikontrolli ettepanekuid. Uuenenud määrus peaks võimalikud probleemid välistama. Määrus peaks valmima 1. septembriks. Sügiseks valmib ka ainenõukogude uus põhimäärus, mis aitab välistada huvide konflikti võimalikkust.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 4.07.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:01
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:01

Veel uudiseid