Kooliõpikute hankimisel on olulisi probleeme

3.07.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 3. juuli 2001 - Riigikontroll juhib audititulemustele tuginedes tähelepanu, et uutele õpikutele kinnituse andmine ja tellimine on paljuski reguleerimata.

Näiteks ei ole selge, kuidas tagatakse õpiku käsikirjadele kinnituse andvate ainenõukogude sõltumatus. Haridusministeeriumi juures tegutsevatesse ainenõukogudesse kuuluvad ka mõnede õpikute autorid. Nemad pole huvitatud teiste autorite paralleelõpikutele kinnituse andmisest, sest autorid saavad kirjastustelt autoritasu õpikute läbimüügi eest. Seega kui võimalik, siis antakse konkureerivale õpikule negatiivne hinnang. Tegemist on huvide konfliktiga.

Probleem on ka see, et kuigi ainenõukogu võib teha soovitusi õpiku käsikirja parandamiseks, parandatud käsikirja ministeeriumile uuesti ei esitata, vaid see läheb otse trükkimiseks. Seega ei ole Haridusministeeriumil võimalik kontrollida, kas kirjastus parandused ka sisse viis.

Riigikontroll juhib tähelepanu sellelegi, et kuigi haridusminister on kehtestanud õpikutele piirhinna, ei kontrolli ministeerium, kas piirhinnast ka kinni peetakse. Õpikute keskmine hind on pidevalt tõusnud.

Lisaks ei ole Riigikontrolli hinnangul õpetajatel võimalik saada piisavalt infot uute õpikute kohta. Õpikutega on küll tihti võimalik tutvuda infopäevadel ja ajakirjanduse vahendusel, siiski peavad enamus õpetajaid tellima õpikuid vaid lühikeste kirjelduste abil, õpikut ise nägemata.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 3.07.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:02
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:02

Veel uudiseid