Tallinnas on Euroopa Liidu kandidaatriikide riigikontrollide esindajad

27.06.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 27. juuni 2001 - Neljapäevast reedeni kohtuvad Tallinnas 14 Euroopa riigikontrolli esindajad, et vahetada kogemusi ja arendada omavahelist koostööd. Kohtumine peaks täpsustama ideid ja koostööprojekte, mis aitaksid muuta nii Eesti kui ka teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kõrgeimate kontrolliasutuste tööd kvaliteetsemaks ja tulemuslikumaks.

Kohtumisel arutatakse peamiselt Euroopa Liidu kandidaatriikide riigikontrollide loodud kahe töörühma senist tegevust. Eelmise aasta lõpul moodustati nimetatud riikide riigikontrolöride ja Euroopa Kontrollikoja presidendi kohtumisel need töörühmad, mis mõlemad peavad kaasa aitama auditite kvaliteedi tõstmisele. Esimene töörühm tegeleb auditikäsiraamatute väljatöötamise ja rakendamisega ning teise rühma ülesandeks on algatada ühiseid pilootauditeid ja auditialast koolitust.

Samuti käsitletakse kohtumisel riigikontrollide ja parlamendi vahelise koostöö tõhustamist ning kontrolliasutuse enese töö hindamise võimalusi.

Kohtumisel osalevad Euroopa Liidu kandidaatriikide ja Ühendkuningriigi Riigikontrolli esindajad. Samuti on Tallinnas Euroopa Kontrollikoja, SIGMA ja INTOSAI Arenguinitsiatiivi (IDI) ametnikud.

Lisainfo:
INTOSAI - Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon, ühendab maailma riigikontrolle
SIGMA - Toetusprogramm valitsemise ja Juhtimise Täiustamiseks Ida- ja Kesk-Euroopa Riikides, loodud UECD koostöö keskuse ja Euroopa Liidu/PHARE ühisel algatusel ning seda finantseerib peamiselt PHARE. 1992. aastal asutatud SIGMA abistab Ida- ja Kesk-Euroopa riike avaliku halduse reformimisel. SIGMA tegevuses on kuus valdkonda: avaliku sektori institutsioonide reformimine, poliitika juhtimine, juhtimiskulude korrastamine, avalike teenuste juhtimine, võimude omavoli problemaatika ning teabeteenused.
Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu välisaudiitor ning tema pädevuses on Euroopa Liidu rahade kasutamise reeglipärasuse ja tulemuslikkuse kontrollimine.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 27.06.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:03
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:03

Veel uudiseid