Investeerimine kultuuriobjektidesse vajab rohkem süsteemsust

28.03.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 28. märts 2001 - Riigikontroll analüüsis Kultuuriministeeriumis, kas riiklike investeeringute eraldamine kultuuriobjektidele on läbipaistev ja kas on olemas selged põhimõtted, mis tagaksid investeeringute eraldamise eelkõige prioriteetsetele objektidele. Auditi tulemusel tõdeb Riigikontroll, et investeeringute valik ei ole olnud nii selge, kui võiks olla.

Kuna investeeringute jagamiseks ei ole üheseltmõistetavaid põhimõtteid, siis pole taotlejatele ega avalikkusele alati selge, milliste põhimõtete järgi valitakse investeeringute saajad.

Peakontrolör Raivo Linnas märgib: "Kultuuriministeeriumil ei ole praegu selgeid kultuuri edendamise rahastamisprioriteete ja seetõttu rahastatakse peamiselt kultuuriasutusi. Ka investeeringute taotluste rahastamine toimub enamasti vastavalt kultuuriasutustelt laekunud taotlustele, mitte selle järgi, milliseid kultuurivaldkondi ja millistel eesmärkidel riik soovib ja peab vajalikuks rahastada. Puuduvad ka kultuuriasutuste võrgustiku arendamise eesmärgid ja põhimõtteid, mistõttu võib juhtuda, et nappide rahaliste võimaluste ja suurte investeerimisvajaduste tõttu võib raha kuluda vähetulemuslikult."

Riigikontroll soovitab Kultuuriministeeriumil määratleda selgemalt kultuuripoliitilised eesmärgid ja tegevused ning ressursid nende eesmärkide saavutamiseks.

Seejärel saab kehtestada investeeringuid vajavate objektide valiku alused ning eraldada raha kindlate ja nii taotlejatele kui avalikkusele arusaadavate hindamiskriteeriumide järgi.

Riigikontroll lisab, et töö Riigikontrolli ettepanekute täitmiseks juba käib. Nimelt on Kultuuriministeerium asunud koostama haldusala asutuste arengukavasid. Käivitunud on ka kõrgema taseme strateegiliste dokumentide ettevalmistamine. Samuti korrastatakse lähiajal projektide valiku protsessi ning muudetakse seda taotlejaile ja avalikkusele arusaadavamaks. Selged põhimõtted aitavad kaasa investeeringute süsteemsele jagamisele.

Lisainfo:
Kultuuriministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve eelmisel aastal oli 160 miljonit krooni. Ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste bilansis on 140 hoonet ja rajatist, neile lisanduvad ministeeriumi haldusalas olevate avalik-õiguslike juriidiliste isikute, sihtasutuste, maavalitsuste haldamisel olevate kultuuriasutuste ning munitsipaalasutuste bilansis olevad hooned ja rajatised (sealhulgas Eesti Rahvusraamatukogu, Rahvusooperi Estonia, Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio hooned).
Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on riigi kultuuri-, kehakultuuri-, spordi- ja muinsuskaitsetöö korraldamine ning kunstide edendamine, osalemine riigi meediatöö kavandamises ja vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 28.03.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:13
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:13

Veel uudiseid