Riiklike haridusinvesteeringute juhtimine vajab täiustamist

14.03.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 14. märts 2001 - Riigikontroll auditeeris investeeringute tegemist Haridusministeeriumi haldusalas. Auditi tulemusel soovitab Riigikontroll töötada välja põhimõtted, millele tuginedes saaks investeerida senisest eesmärgipärasemalt.

Haridusministeeriumis ei ole strateegilised arengukavad lõpuni välja töötatud, mistõttu ministeerium ei ole saanud investeerimisotsuseid langetades lähtuda pikaajalistest eesmärkidest. Puuduvad ka selged hindamiskriteeriumid, mille alusel investeerimisotsuseid teha. Samuti pole otsustusprotsess korralikult dokumenteeritud. Seetõttu on nii avalikkusele, investeeringu taotlejatele kui ka Haridusministeeriumile endale mitmel juhul ebaselge, millistest põhimõtetest lähtudes otsustatakse investeeringute saajad. Avalikult investeerimisotsuseid üldjuhul ei põhjendata.

Kuigi paljud koolimajad saavad uue välimuse või tehakse kapitaalremonti ning kerkib ka uusi ehitisi, võib ettepoole vaatamata investeerides juhtuda, et koolimaja, kuhu investeeriti, suletakse varsti jne.

Nende probleemide lahendamiseks soovitab Riigikontroll selgelt määratleda koolivõrgu arendamise eesmärgid ja vajalikud investeeringud. Samuti tuleks ministeeriumil kehtestada ühtsed investeerimisprojektide hindamiskriteeriumid, et nende alusel teha projektide hulgas otstarbekas valik.

Haridusministeeriumil on praegu valmimas konkreetsemad arengukavad ja kavandatavate struktuurimuudatuste käigus korrastatakse ka investeeringute juhtimise korraldus. See peaks muutma investeeringute eraldamise läbipaistvamaks, nii et raha läheks eranditult projektidele, mille kasutegur on pikemas perspektiivis kõige suurem.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 14.03.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:18
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:18

Veel uudiseid