Riigikontrolli uue seaduse eelnõu ei muuda Riigikontrolli töötajate hüvitisi

14.03.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 14. märts 2001 - Riigikogus sel nädalal arutatav Riigikontrolli seaduse eelnõu on suunatud avaliku sektori majandus- ja finantskontrolli mõiste täpsustamisele ja ajakohastamisele Eesti riigis. Uus seadus ei too kaasa muudatusi Riigikontrolli ametnike tasustamise ega pensionide suhtes. Kaob aga senine töötajate ühistranspordi kulude hüvitamine.

Riigikontrolli uue seaduse eesmärk on viia Riigikontrolli tegevus kooskõlla avaliku sektori auditeerimise rahvusvaheliste standarditega. Kui senises seaduses on Riigikontrolli tegevuse eesmärk aidata kaasa riigivara säilimisele, siis uue seaduse eelnõu järgi oleks Riigikontrolli tegevuse eesmärk anda Riigikogule ja avalikkusele kindlustunnet, et avaliku sektori vahendeid kasutatakse nii seaduslikult kui ka tulemuslikult.

Uus Riigikontrolli seadus aitab kaasa ka Euroopa Liidu vahendite lõppkasutajate kontrollimisele. Euroopa Liit on korduvalt juhtinud tähelepanu, et Eestil on vaja senisest paremini kontrollida Euroopa Liidult Eestisse suunatud raha kasutamise sihipärasust. On vaja täpsustada Riigikontrolli volitusi riiklike vahendite, varade ja ressursside kõikide lõppkasutajate auditeerimisel.

Uue seaduse eelnõu puhul on oluline küsimus ka Riigikontrolli ja Riigikogu koostöö määratlemine. Välise finantskontrolli vallas ei ole Riigikogul praegu ametlikke mehhanisme Riigikontrolli aruannetele reageerimiseks. Riigikontrolli ja Riigikogu koostöö ametlikustamine Riigikontrolli seaduses aitaks kaasa Riigikontrolli aruannete praktilise mõju suurendamiseks.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 14.03.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:16
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:16

Veel uudiseid