Infotehnoloogia arendamisest Eestis

7.03.2001 | 0:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

TALLINN, 7. märts 2001 - Riigikontroll leidis IT arendustööde kavandamist, läbiviimist ja rakendamist analüüsides, et infotehnoloogia võimaluste kasutamise edukus sõltub riigi infosüsteemide koostööst ja IT arendusprojektide läbiviimisest kogu Eesti ulatuses ühtsete põhimõtete järgi.

Tänu sellele, et IT kulude planeerimine ja juhtimine on olnud riigieelarves eraldi tähelepanu all, on tänaseks rajatud hea alus edasiliikumiseks - loodud IT infrastruktuur (arvutid, andmeside, ajakohane tarkvara ja oskustega inimesed). Vaatamata naaberriikidega võrreldes 2-3 korda väiksematele IT kulutustele riigieelarves, on Eesti jõudnud Euroopa keskmisele tasemele.

Juba loodu abil saab kiiresti välja arendada hulgaliselt teenuseid elanikkonnale ja erasektorile, samuti parandada koostööd avaliku sektori organisatsioonide vahel.

IT arendustööde juhtimine on Riigikontrolli hinnangul olnud aga detsentraliseeritud. See on küll võimaldanud läheneda iga asutuse või valdkonna vajadustele eraldi, kuid enamik infosüsteeme ja neis tehtud andmekogusid on praegu asutusekesksed. Andmete ristkasutust Eestis sama hästi kui ei toimu.

Seetõttu kasutatakse väljatöötatud süsteemi tegelikke võimalusi vaid osaliselt. Avaliku sektori infotehnoloogiliste rakenduste edasise arengu ja kokkuhoiu võti peitub infosüsteemide koostöö soodustamises, asutusekesksete andmekogude avamises ja nende alusel infoteenuste pakkumises.

Juba väljatöötatud ja tulevikus rakendatavate süsteemide loomiseks peab Riigikontroll vajalikuks, et valitsus annaks Teede- ja Sideministeeriumile suuremad volitused koordineerida infopoliitiliste otsuste vastuvõtmist, IT arendustööde kavandamist ja investeeringute juhtimist.

Senistel infotehnoloogia valdkonda koordineerivatel struktuuridel ei ole otseseid juhtimisvolitusi. Seetõttu on ministeeriumid korraldanud oma valitsemisala IT juhtimise suuresti eri põhimõtete järgi ning ühisprojektide ja infrastruktuursete lahenduste algatamine ja rahastamine ning asutustevaheline koostöö on olnud probleemne.

Teede- ja Sideministeerium ning Riigikantselei nõustusid Riigikontrolli ettepanekutega. Ministeerium on lähitulevikuks kavandanud täiendada infopoliitika tegevuskava, korrastada IT-alast juhtimist ning parandada IT arendustegevuse planeerimist ja rahastamist.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 7.03.2001 0:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:19
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:19

Veel uudiseid