Riigikogu Kantselei majandustegevuse aruanne on õige ning tehingud on seaduslikud

Toomas Mattson | 02.06.2009 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 2. juuni 2009 - Riigikontroll lõpetas Riigikogu Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsuse ja majandustehingute seaduslikkuse auditeerimise ning leidis:

1) Riigikogu Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruanne kajastab olulises osas õigesti asutuse finantsseisundit, lõppenud aruandeperioodi kassakulusid ja majandustulemust.

2) Kontrollitud olulisemad majandustehingud on sooritatud kooskõlas riigieelarve seadusega ning 2008. aasta riigieelarve ja lisaeelarve seadusega.

Riigikontrolli selle aasta auditi tulemusel Riigikogu Kantseleile soovitusi ei teinud, sest ei leidnud kantselei majandustegevuses olulisi probleeme.

Riigikontroll sooritas auditi kooskõlas INTOSAI (Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon) auditistandarditega.


Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
Mob: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 02.06.2009 00:00
  • Viimane muudatus: 28.08.2015 21:24
  • Viimane ülevaatus: 28.08.2015 21:24

Veel uudiseid