Teaduse finantseerimine peab olema läbipaistvam

24.04.2003 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 24. aprill 2003 - Riigikontroll auditeeris, kuidas toimub riigieelarvest teadus- ja arendustegevuse finantseerimiseks eraldatud raha jagamine Haridus- ja Teadusministeeriumis ning teadusasutustes.

Auditi tulemusel selgus, et ministeeriumi ja Teaduskompetentsi Nõukogu tegevus teadusteemade rahastamise üle otsustamisel on olnud läbipaistmatu. Selliseks hinnanguks annab põhjust asjaolu, et teadusasutustele ei olnud otsustamise reegleid täies ulatuses teatavaks tehtud. Riigikontroll märgib samas, et seotud osapooled on end otsustamisel alati taandanud, seega huvide konflikti Riigikontroll ei leidnud.

Samuti märgib Riigikontroll, et teadusrühmad ei ole saanud raha tegelikke vajadusi arvestades. Raha kasutamise tulemuslikkust arvestades on taunitav, et märkimisväärne arv taotlusi rahuldati osaliselt, mistõttu teadusasutustes ei olnud võimalik tagada normaalset teadustööd ja teadlaste põhipalka. Näiteks mõnel juhul eraldati summa, mis tagas töötasu vaid ühele teadurile. On selge, et sellisel juhul kannatab kogu teadusprojekti läbiviimine.

Riigikontroll tegi Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku töötada koostöös Teaduskompetentsi Nõukoguga välja teaduse sihtfinantseerimise strateegiline arengukava ning täiustada sihtfinantseerimise mehhanismi, sh riigi tellimuse põhimõtteid teadusele. Samuti tuleks edaspidi hoiduda kinnitamast summasid, mis jäävad allapoole uuringu rahastamise minimaalmäära.

Läbipaistvuse huvides peab hakkama aga taotlejatele põhjendama kõiki otsuseid, mis puudutavad raha vähendamist või selle andmisest keeldumist. Seni on ministeerium need selgitused teadus- ja arendusasutustele alati ka saatnud, aga kõik asutused ei ole edastanud põhjendusi edasi teemade juhtidele. Ministeerium lubas juhtida asutuste tähelepanu
vajadusele edastada see informatsioon alati ka taotlejateni. Küll oli ministeerium nõus sellega, et informatsioon otsustest peaks jõudma asutusteni senisest operatiivsemalt ja lubas astuda omapoolseid samme olukorra parandamiseks.

Haridus- ja Teadusministeerium lubas kõiki Riigikontrolli ettepanekuid arvestada.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: Sven.Soiver@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 24.04.2003 00:00
  • Viimane muudatus: 02.10.2015 17:59
  • Viimane ülevaatus: 02.10.2015 17:59

Veel uudiseid