Riigikontroll: Eestil võib jääda kasutamata kuni 1,5 miljardit krooni Ühtekuuluvusfondi abiraha

Toomas Mattson | 11.07.2008 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 11. juuli 2008 - Riigikontrolli hinnangul võib Eestil jääda kasutamata kuni 1,5 miljardit krooni Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (edaspidi ka ÜF) transpordisektori abiraha, sest rahastatavate projektide elluviimise juhtimine on olnud puudulik. Riigikontroll on mures ka uue, aastani 2013 kestva perioodi rahakasutuse pärast.

Riigikontrolli audit näitas, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium pole paljudel juhtudel suutnud tagada projektide tähtaegset, kavandatud mahus ja eelarvega elluviimist. Ministeeriumi ja toetuse taotlejate madala haldussuutlikkuse tõttu on oht, et Eesti ei suuda 2010. aasta lõpuks teha nõutud määral abiraha väljamakseid, mille tulemusena võib eurorahast tagasi minna kuni 1,5 miljardit krooni.

Hilinemise tulemusena tuleb kaotsimineva toetuse ulatuses Eestil endal leida raha, sest kavandatud transpordi sõlmpunktide arendus on majanduse efektiivsuse tõstmiseks hädavajalik.

Riigikontrolli audit juhtis tähelepanu asjaolule, et ministeerium on loobunud kolmandikust perioodi 2004–2006 projektide elluviimisest, sest algselt kavandatud 49 projektist viiakse ellu ainult 31. Samuti tõi audit välja, et projektide elluviimisel pole suudetud tagada ajakavast kinnipidamist. Nii pidi 2005. aasta lõpuks olema 49 projektist alustatud 43 projekti teostamisega, kuid tegelikkuses suudeti nimetatud tähtajaks sõlmida leping vaid 15 projekti osas.

Projektidega alustamisega viivitamine on toetuse saajatele kalliks maksma läinud, sest mitme suure objekti ehitushanked lükkusid 2005. ja 2006. aastasse, mil hinnad tõusid ehitusbuumist tingituna hüppeliselt. Riigikontrolli hinnangul kallinesid ehitusprojektid seetõttu üle miljardi krooni.

Kuigi ÜFi abiraha kasutamine uuel programmiperioodil 2007–2013 on alles algusfaasis, näeb Riigikontroll ohumärke, mis viitavad eelneval perioodil esinenud probleemide jätkumisele. ÜFist uuel perioodil rahastatavate transpordisektori projektide nimekiri kinnitati hilinemisega alles 2008. aastal ning sellega on kavandatud ettenähtud toetusrahast vaid poole kasutuselevõtmine. Kuna viivitused projektide valikul lükkavad edasi uute projektidega alustamist ja põhjustavad hilisemat projektide kuhjumist, puudub Riigikontrollil veendumus, et Ühtekuuluvusfondi programmiperioodil 2007–2013 suudab riik ära kasutada kogu toetusraha ning projektid viiakse ellu tähtaegselt ja kavandatud mahus.

Taustaks:
Ühtekuuluvusfondi eesmärgiks on aidata kaasa Euroopa Liidu majanduslikult vähem arenenud piirkondade infrastruktuuride kaasajastamisele, rahastades nende kuludest kuni 85%. Aastatel 2004–2006 eraldas Euroopa Liit Eestile 2,4 miljardit krooni transpordi infrastruktuuriobjektide arendamiseks, millele lisandus eelmisest perioodist üle kantud ISPA (ELi liitumiseelse abi programm, mille eesmärgiks oli aidata kandidaatriikidel investeerida keskkonna ja infrastruktuuri valdkonna arendamisse) raha 890 miljoni krooni ulatuses. Aastatel 2007–2013 on Eestil võimalus kasutada 8,22 miljardit krooni. ÜFi transpordiprojektide elluviimise eest vastutab rakendusasutusena majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 11.07.2008 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 09:19
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 09:19

Veel uudiseid