Riigikontroll: enamik kohalikke omavalitsusi on võimetud süsteemset järelevalvet tegema

06.02.2009 | 10:25

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 6. veebruar 2009 - Riigikontroll auditeeris, kas omavalitsused on teinud järelevalvet eluvaldkondades, mis nende ülesandeks on. Selgus, et järelevalve on paljudes omavalitsuses pigem teisejärguline ning ebaregulaarne tegevus.
Eestis kehtib kokku 22 seadust, milles kirjeldatud rikkumiste ehk väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on teiste asutuste kõrval määratud ka valla- või linnavalitsus, lisaks on ette nähtud eri eluvaldkondi, kus omavalitsused peavad oma territooriumil korraldama järelevalvet. Omavalitsuse tähtsus järelevalve teostajana seisneb asjaolus, et ollakse tavakodanikule kõige lähem haldustasand, millest johtuvad ka head võimalused rikkumisi ennetada või neile asjakohaselt ja kiirelt reageerida.

Auditi tulemusena ilmnes, et paljud kohalikud omavalitsused ei ole teadvustanud vajadust hinnata ja ennetada ohte, mis eri tegevusvaldkondades võivad realiseeruda. Järelevalve on mitmes omavalitsuses teisejärguline ning ebaregulaarne tegevus.
Kui omavalitsus on järelevalvet teinud, siis on see olnud sageli vaid rikkumisele reageerimine ning hõlmanud väheseid valdkondi neist, mille järelevalvajaks on omavalitsus seadustes määratud. Selgus seegi, et väärtegusid on auditis vaadeldud kolme aasta jooksul menetletud vaid kolmandikus omavalitsustes ning nii järelevalve tegemisel kui väärtegude menetlemisel on peamiseks takistuseks ametnike aja ja oskuste puudus.
Puudustest ülesaamiseks on omavalitsuste aktiivsus omavahelise koostöö arendamisel madal. Kuid kui omavalitsusel on sellel alal tekkinud koostöösuhted riigiasutustega, siis jäädakse tehtud koostööga valdavalt rahule.
Riigikontroll on seisukohal, et kui omavalitsustele on seadustega antud laiad järelevalveõigused väga erinevates eluvaldkondades, ei saa pelgalt õiguste olemasolule rajada lootust, et omavalitsus suudab ja oskab igal alal toimida õiguskorda kaitsva avaliku võimu tasandina. Eelkõige kehtib see mõne või mõneteistkümne ametnikuga väikevallas või -linnas, kus järelevalve on üks paljudest ametniku tööülesannetest.
Seejuures on oluline tunnistada, et väiksematel omavalitsustel ei pruugigi olla täna väga palju võimalusi kõiki järelevalvefunktsioone paremini täita nii, et mõni muu kohustus ei kannataks.
Sestap on õigustatud ka küsimus, milline peaks oma ülesannete kogumi või elanike arvu poolest olema üks vald või linn, mis pandud järelevalveülesandeid edukalt täita suudaks.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
Mob: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 06.02.2009 10:25
  • Viimane muudatus: 28.08.2015 22:25
  • Viimane ülevaatus: 28.08.2015 22:25

Veel uudiseid