Riigikontrolör juhib INTOSAI keskkonnaauditi töörühma kohtumist Kataris

Toomas Mattson | 26.01.2009 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 26. jaanuar 2009 - Riigikontrolör Mihkel Oviir, kes alates 2007. aasta novembrist on Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni INTOSAI keskkonnaauditi töörühma WGEA eesistuja, juhib Kataris, Dohas 25.01.-29.01.2009 toimuvat töögrupi 12. töökoosolekut. Eesti delegatsiooni kuuluvad veel riigikontrolli direktor Tõnis Saar, tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo, vanemaudiitorid Airi Andresson ja Rainer Kuuba ning INTOSAI keskkonnaauditi töörühma sekretariaat koosseisus juhataja Olavi Tammemäe ning vanemnõunikud Margit Lassi ja Kairi Raudsepp.

Eestile kui INTOSAI WGEA eesistujariigile on keskkonnaauditi töögrupi 12. töökoosoleku organiseerimine ja selle juhtimine esimese tööperioodi 2008–2010 oluline sündmus. Seekordse töökoosoleku vastuvõtja on Katari riigikontroll. Töökoosolekule on registreerunud 170 osalejat 69 riigi kõrgeimatest kontrolliasutustest ning esindajad mitmetest rahvusvahelistest organisatsioonidest: ÜRO Keskkonnaprogramm (UNEP), Rahvusvaheline Looduskaitse Liit (IUCN), ÜRO Kliimamuutuste Raamkonventsioon (UNFCCC), Maailmapank.

Kuna tööperioodi raamteemaks on globaalsed kliimamuutused, keskendub koosolek küsimustele, millised võimalused praktikas on auditeerida globaalsete muutuste mõjusid ning rahvusvaheliste lepete ja konventsioonide täitmist, arutletakse loodusressursside säästva kasutamise, kliimamuutuste ning säästva energeetika auditeerimisjuhendi projektide üle, aga samuti räägitakse kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse seostest ning kõrgeimate kontrolliasutuste endi ökoloogilise jalajälje vähendamise võimalustest ja praktikast.

Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon INTOSAI loodi 1953. aastal. Riigikontroll kuulub INTOSAI liikmeskonda 1992. aastast, keskkonnaauditi töörühmas osaleb Riigikontroll 1996. aastast.

Lisainfo http://www.wgea.org

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
Mob: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 26.01.2009 00:00
  • Viimane muudatus: 28.08.2015 22:31
  • Viimane ülevaatus: 28.08.2015 22:31

Veel uudiseid