Riigi raamatupidamise aastaaruanne on õige ja tehingud seaduslikud

Toomas Mattson | 10.09.2009 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 10. september 2009 - Riigikontrolli hinnangul oli Eesti riigi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õige ja valimisse langenud tehingud kooskõlas riigieelarve seadusega ja 2008. aasta riigieelarve seadusega.

Finantsauditi osakonna peakontrolöri Ines Metsalu sõnul võib viimaste aastate auditite põhjal öelda, et raamatupidamise korralduses ning tehingute seaduslikkuses on toimunud muudatused positiivses suunas.

"Osa probleeme korduvad aastast-aastasse. Jätkunud on tendents, et vähem vigu leitakse raamatupidamises ning rohkem tuvastatakse eksimusi tehingute seaduslikkuses, eelkõige seoses riigieelarve seaduse ja riigihangete seadusega, ning riigiasutuste sisekontrollisüsteemide toimimisel," selgitas Metsalu.

Riigikontroll on korduvalt tõdenud, et raamatupidamine ministeeriumite keskasutustes on valdavalt korras, kuid valitsemisala asutustes esineb endiselt puudusi ning raamatupidamise tase on asutustes ebaühtlane.

Riigikontrolli auditid näitavad, et sageli on probleemi põhjuseks see, et ministeeriumi pearaamatupidaja ei tegele piisavalt allasutuste raamatupidajate suunamise, ühtsete arvestuspõhimõtete kehtestamise ning vajaduse korral ka allasutuste raamatupidamise kontrollimisega. Ministeeriumi konsolideeritud aruanne on õige aga juhul, kui raamatupidamine on korras valitsemisalas tervikuna, mitte ainult ministeeriumis.

Auditite käigus tõdes Riigikontroll, et kuigi vigade hulk raamatupidamises on vähenemas, siis endiselt esineb puudujääke ministeeriumite ja nende allasutuste raamatupidamise sise-eeskirjades, mis on peamine sisekontrollisüsteemi element tagamaks arvestuspõhimõtete ühtsust ja järjepidevust. Samuti esineb jätkuvalt probleeme varade inventeerimisega. Inventuur on teine oluline sisekontrollisüsteemi võtmeelement, mis maandab mitmeid riske ja mille korraldamine valdavas osas ei nõua sügavaid erialaseid teadmisi, vaid vastutustundlikku suhtumist ja tahtmist, mistõttu selle pealiskaudne läbiviimine pole mingil moel vabandatav.

Riigikontroll tuvastas endiselt ka eelarve raha mittesihipärast kasutamist ning riigihangete seaduse rikkumisi, kuigi riigihangete seaduse rikkumised on hakanud vähenema.
Riigi majandusaasta koondaruande esitusviisi kohta tegi Riigikontroll mitmeid soovitusi rahandusministrile, mis võiksid Riigikontrolli hinnangul kaasa aidata aruande kasutajasõbralikumaks muutmisel. Lisaks andis Riigikontroll soovitusi, kuidas maksunõudeid senisest täpsemalt hinnata ja kohalike omavalitsuste võetavaid kohustusi jälgida.


Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
Mob: 51 34900
E-post: [email protected] 

  • Postitatud: 10.09.2009 00:00
  • Viimane muudatus: 28.08.2015 21:06
  • Viimane ülevaatus: 28.08.2015 21:06

Veel uudiseid