Riigikontrolli kommentaar Eesti Päevalehes ilmunud loole "Riigikontroll: "Koolid korda" ebaõnnestus"

Toomas Mattson | 04.08.2009 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 4. august 2009 - Tänases Eesti Päevalehes on avaldatud lugu "Riigikontroll: "Koolid korda" ebaõnnestus", mis viitab Riigikontrolli auditile, mis on alles eelnõu staadiumis ja saadeti äsja auditeeritutele kommentaaride saamiseks. Riigikontroll juhib tähelepanu, et nimetatud auditi aruannet ei ole allkirjastatud ja Riigikontrolli kodulehel avalikustatud. Seega puudub ka ametlik alus kuni lõpparuande avalikustamiseni omistada ajalehes viidatud seisukohti Riigikontrollile. Auditi "Riigi tegevus projekti "Koolid korda!" elluviimisel" lõpparuande valmimine on kavandatud augusti lõpuks-septembri alguseks.

Vastavalt seadusele tutvustatakse enne allkirjastamist kontrolliaruannet asjassepuutuvale ministrile või valla- või linnavalitsusele, samuti teistele isikutele ja organitele, kelle suhtes see sisaldab hinnanguid või ettepanekuid. Aruande saanud isikud ja organid on kohustatud esitama Riigikontrollile kirjalikult oma arvamuse neid puudutavate ettepanekute kohta, samuti teavitama rakendatavatest abinõudest Riigikontrolli tema antud mõistliku tähtaja jooksul. Arvamustega tutvumise järel võib Riigikontroll kontrolliaruandes muudatusi teha.

Vastavalt seadusele ei või Riigikontroll avalikustada oma seisukohti ega hinnanguid kontrollimise tulemuste kohta enne kontrolliaruande avalikustamist.

Riigikontroll peab äärmiselt kahetsusväärseks, et haridus- ja teadusministeeriumi dokumendiregistrist oli kõnealuse auditi eelnõu hoolimata Riigikontrolli kehtestatud ligipääsupiirangust tänase hommikuni vabalt kättesaadav.

Riigikontroll juhib riigiasutuste tähelepanu, et asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave ei ole mõeldud asutuseväliseks kasutamiseks.

Riigikontroll juhib ka ajakirjanike tähelepanu asjaolule, et korrektne on kajastada Riigikontrolli seisukohti, tuginedes avalikuks tehtud lõpparuannetele ja ametlikele teadetele, mitte kusagilt mujalt hangitud poolikutele materjalidele, mis ei pruugi kajastada Riigikontrolli lõplikke seisukohti.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
Mob: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 04.08.2009 00:00
  • Viimane muudatus: 28.08.2015 21:13
  • Viimane ülevaatus: 28.08.2015 21:13

Veel uudiseid