Riigikontrolör Mihkel Oviir osaleb INTOSAI kongressil

Toomas Mattson | 22.11.2010 | 11:01

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 22. november 2010 - Riigikontrolör Mihkel Oviir osaleb 22.-27.11.2010 INTOSAI XX kongressil Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Kongressi peateemaks on valitud kaks päevakajalist valdkonda: kõrgeimate kontrolliasutuse väärtus ja nende tegevusest tulenev kasu ning keskkonnaaudit ja jätkusuutlik areng.

Keskkonnaauditi ja jätkusuutliku arengu arutelule on palutud ka INTOSAI keskkonnaauditi töörühm. Arutelu käigus jagab töörühma seisukohti keskkonnaauditi arengu teemal Riigikontrolli direktor ja keskkonnaauditi töörühma sekretariaadi juht Tõnis Saar.

Kongressi raames osaleb riigikontrolör Mihkel Oviir INTOSAI juhatuse ja kogemuste vahetamise komisjoni juhtkomitee koosolekutel.

Tavapäraselt tehakse kongressil kokkuvõtteid INTOSAI ja selle komisjonide, töö- ja rakkerühmade möödunud kolme aasta töö tulemustest ning seatakse sihid tulevikuks. Heakskiitmiseks esitatakse INTOSAI strateegia aastateks 2011-2016.

Riigikontroll kui INTOSAI keskkonnaauditi töörühma juht esitab kongressile töörühma eduraporti ajavahemiku 2008-2010 kohta ja tööplaani aastateks 2011-2013. Lisaks tutvustab INTOSAI keskkonnaauditi töörühma sekretariaat viimasel kolmel aastal valminud dokumente ja auditeerimise juhendmaterjale, kokku üheksa dokumenti.


Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]

 

  • Postitatud: 22.11.2010 11:01
  • Viimane muudatus: 21.08.2015 11:53
  • Viimane ülevaatus: 21.08.2015 11:53

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid