Stepašin ja Oviir tugevdasid koostööd

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 26. juuni 2010 - Venemaa Föderatsiooni Kontrollikoja esimees Sergei Stepašin arutas Eesti visiidi ajal oma kolleegi riigikontrolör Mihkel Oviiriga kahe auditiasutuse koostööd ja leppis kokku kolmes ühisprojektis algusega järgmisest aastast. 

Koos auditeeritakse piiriületuspunktide moderniseerimiseks eraldatud raha kasutamise tulemuslikkust, eelarveraha kasutamist Peipsi järve ökoloogilise seisundi parandamisel ja Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostöö programmi (Euroopa Liidu naabrus- ja partnerlusinstrument). Lisaks avaldas Vene pool huvi IT- ja e-valitsuse alase koostöö vastu, milleks on valmis ka Riigikontroll.

Et Vene Kontrollikoda on nagu Eesti Riigikontroll parlamentaarse kontrolli asutus, kohtus Sergei Stepašin töövisiidi käigus 25. juunil ka Riigikogu esimehe Ene Ergmaga ja ka endise riigikontrolöri, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga.

Kohtumisel Riigikogus leidis Ene Ergma, et kahe riigi auditiorganisatsioonide head suhted võiksid olla eeskujuks Riigiduuma ja Riigikogu suhete korraldamiseks. Stepašin lubas astuda omalt poolt samme, et nihutada kahe riigi seadusandjate suhted paigalseisult normaalsele alusele.

Kohtumisel märgiti, et kahe riigi vahel on terves hulgas küsimustes asjalikud ja konstruktiivsed suhted. Samas leiti, et arenguruumi on nii majandussuhetes kui ka energeetika ja keskkonnakaitse alases koostöös. Oluliseks peeti piiriülese koostöö arendamist, eriti aga töökorralduse parandamist piiriületuse probleemide lahendamiseks. Ergma rõhutas, et kahe riigi omavaheliste suhete aluseks peaks olema pragmaatiline lähenemine, et lahendada kiiresti ja efektiivselt üleskerkinud probleemid. See on aluseks edaspidiseks mitmekülgseks koostööks.

Ka kohtumisel majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga oli peatähelepanu kahe riigi vahelise majanduskoostöö arendamise võimalustel, eriti keskenduti probleemidele Eesti-Vene piiriületamisel, kus on päevadepikkused järjekorrad. Mõlemad osapooled nõustusid, et praegune olukord Eesti ja Venemaa vahelistes piiripunktides pärsib Euroopa Liidu ja Venemaa vahel transpordi ning turismi normaalset toimimist ja sellele tuleb leida kiire lahendus.

Juhan Parts kinnitas, et Eesti on valmis igakülgseks koostööks. Ta rõhutas, et Eesti ja Venemaa puhul ei räägi me ainult kahe riigi vahelisest piirist, vaid küsimuse all on terve Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise piiri normaalne toimimine. Parts ütles, et Eesti on igati valmis Venemaa ettepanekute rakendamiseks, ja arvab, et ühine piiriületusaudit on hädavajalik.

Veel oli kõne all kahe riigi koostöö e-riigi arendamisel ning koostöö tõhustamine väike- ja keskmise suurusega ettevõtete tasandil.

Pärast ametlikke kohtumisi vestles Sergei Stepašin 25. juuni õhtupoolikul Riigikontrolli hoones ajakirjanikega, andes ülevaate päeva jooksul peetud kohtumistest. Ta rõhutas Venemaa Föderatsiooni Kontrollikoja ja Eesti Riigikontrolli väga häid suhteid. Käsitledes riikide poliitilisi suhteid, märkis Stepašin, et poliitiliseks läbimurdeks on vaja mõlema poole tahet. „Professionaalsel tasemel meil on mõistmine, nüüd on vaja ka poliitilisel tasemel teha samm edasi. Arvame, et praegu on selleks aeg,“ sõnas Stepašin. „On vaja minna edasi, me elame ühises Euroopas, me ehitame ühist Euroopat. Ühendriigid on meid sellele veelgi rohkem tõuganud seoses majanduskriisiga. Me oleme naabrid, meil pole sellest kuhugi pääsu, me pole ju Antarktikas ega isegi mitte Islandil.“

Sergei Stepašin ja Mihkel Oviir mälestasid 26. juunil koos sõdades hukkunuid, pannes pärjad II maailmasõjas hukkunute monumendi juurde Tallinna sõjaväekalmistul ning Vabadussõjas hukkunud õpilaste ja õpetajate auks püstitatud monumendi juurde Tallinna Reaalkooli juures. Pärgade ja kimpude panekul osalesid ka Vene Föderatsiooni suursaadik Eestis Nikolai Uspenski ja Vene suursaatkonna esindajad, Vene Kontrollikoja delegatsioon ning Riigikontrolli esindajad.

Intervjuus Eesti Rahvusringhäälingule ütles Stepašin, et viis lilled lihtsalt inimeste mälestuseks. „Nad olid ju koolilapsed ja nende õpetajad, kes kaitsesid oma maad, oma kodumaad. See on ilmselt kõige suurem kangelastegu. Mul on hea meel, et me tegime seda Mihkliga koos nii pronkssõduri juures kui ka nende poiste juures siin.“

Lisaks kohtus Stepašin Aleksander Nevski katedraalis metropoliit Korneliusega ning tutvus õigeusu kiriku ehitusega Lasnamäel.

Venemaa Föderatsiooni Kontrollikoja esimees Sergei Stepašin ning tema delegatsiooni liikmed lahkusid Eestist 26. juuni õhtul.

Sergei Stepašin on kõrgeim Vene ametiisik, kes pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist on käinud kahepoolsete suhete raames töövisiidil. Vene riiklikus hierarhias on kontrollikoja esimees Sergei Stepašin oma staatuselt võrreldav esimese asepeaministriga.

Tegu oli vastukülaskäiguga Eesti Riigikontrolli delegatsiooni visiidile Moskvasse 2006. aastal.

Taustaks:

Sergei Stepašin on endine Venemaa peaminister, tema eelkäijaks ses ametis oli Jevgeni Primakov, ametijärglaseks aga Vladimir Putin. Stepašin on olnud ka siseminister, justiitsminister, Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ja Föderaalse Vastuluureteenistuse juht. Sõjaliselt auastmelt on ta kindralpolkovnik.

Stepašin on ka õigusteaduste doktor, professor. Ta on väga aktiivne ka ühiskondlikus elus – paljude muude kohustuste kõrval on ta Vene Raamatuliidu president ja jalgpalliklubi Dünamo hoolekogu esimees. Ta on ka Venemaa juristide liidu kaasesimees. Sergei Stepašin on ka Keiserliku Õigeuskliku Palestiina Ühingu esimees.

Sergei Stepašinit saatsid Eesti visiidil Vene Kontrollikoja audiitor (Eesti mõistes peakontrolör) Aleksandr Piskunov ja kontrollikoja välissuhete ameti direktor Nikolai Paruzin.

Aleksandr Piskunov on majandusteaduste kandidaat, varem pikka aega teeninud kosmosevägedes Plessetski sõjalisel kosmodroomil, infotehnoloogia spetsialist, sõjaliselt auastmelt on ta kindralmajor (reservis). Piskunov on olnud näiteks Vene parlamendi riigikaitsekomisjoni esimehe asetäitja, Vene valitsuse administratsiooni asejuht.

Nikolai Paruzin on kogenud välissuhete spetsialist ja diplomaat, ta on olnud näiteks Venemaa saatkonna I sekretär Ameerika Ühendriikides, samuti on ta olnud Vene parlamendi välissuhete üks juhte. Paruzin on idamaade spetsialist, ta valdab vabalt lisaks inglise keelele ka araabia keelt.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]

  • Postitatud: 26.06.2010 00:00
  • Viimane muudatus: 10.11.2015 18:04
  • Viimane ülevaatus: 10.11.2015 18:04

Venemaa Föderatsiooni Kontrollikoja esimees Sergei Stepašin oma kolleegi riigikontrolör Mihkel Oviiriga Eesti Riigikontrolli hoone ees.

Sulev Sepp/Riigikontroll

Lisamaterjalid

Välislinke

Isikud:

Asutused:

Veel uudiseid