Riigikontrolör Alar Karis osales Euroopa Liidu kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomiteel

Toomas Mattson | 20.06.2015 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 20. juuni 2015 – Riigikontrolör Alar Karis, riigikontrolöri nõunik Urmet Lee ja välissuhete teenistuse juhataja Tuuli Rasso osalesid 18.–19. juunil Riias Euroopa kontrollikoja ja Euroopa Liidu kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomitee kohtumisel.

Üks põhilisi aruteluteemasid oli Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI). Kontaktkomitee nentis, et Euroopa Liidu riikide seadusandjad on käsitlenud mõningaid mainitud korraga seotud küsimusi, sealhulgas selgitanud kontrollikoja auditeerimisvolitusi, ning leidis, et oleks kasulik uurida juhtimis- ja aruandluskorra mõju ning võimalikke järelmeid avaliku sektori auditile, kui kord on kehtestatud.

Pettuste ennetamise ja nende vastu võitlemise ning õiguskaitseasutustega koostöö teemalises mõttevahetuses tunnistasid kõrgeimate auditiasutuste juhid vajadust riigikontrollide koostööd tõhustada ning moodustasid töörühma nende teemade käsitlemiseks. Perioodi 2014–2020 finantsraamistiku mõttevahetuses märkisid kõrgeimate auditiasutuste juhid vajadust keskenduda tulemustele. Võeti vastu avaldus pangandusjärelevalvet puudutava aruandlus- ja auditeerimiskorra kohta pärast ühtse järelevalvemehhanismi kehtestamist, mille eesmärk on suurendada teadlikkust neis küsimustes. Avaldus on adresseeritud asjassepuutuvatele Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikide ametiasutustele.

Otsustati läbi viia neli koostööl põhinevat auditit. Arvestades strateegia „Euroopa 2020” tähtsust, on kaks auditit suunatud haridust ja tööhõivet edendavatele projektidele. Ühes auditis keskendutakse riigi rahanduse jätkusuutlikkust ohustavatele riskidele ja teises auditis käsitletakse pankade usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900

[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

  • Postitatud: 20.06.2015 00:00
  • Viimane muudatus: 14.04.2016 15:46
  • Viimane ülevaatus: 14.04.2016 15:46

Veel uudiseid