Riigikontrolli parandus auditi Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel" kohta

29.05.2015 | 08:51

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 29. mai 2015 - Riigikontrolli auditiaruandes "Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel", mis avaldati 27. mail 2015, oli kahetsusväärselt ebakorrektne info, mis seotud fenoolvee ehk uttevee klassifitseerimisega kõrvalsaaduseks Eesti Energia Narva Elektrijaamad ASi keskkonnakompleksloas. Täiendaval dokumentide analüüsimisel selgus, et Eesti Energia AS põletab fenoolvett seaduslikult, mistõttu Riigikontroll muudab aruandes tehtud järeldust, nagu poleks fenoolivee põletamisel korrektset seaduslikku alust. Keskkonnaamet on Eesti Energia ASi keskkonnakomplekslubade alusel andnud ettevõttele õiguse fenoolvee kõrvalsaadusena põletamiseks ja alates 31.12.2012 vastab Eesti Energia ASi tegevus fenoolvee kõrvalsaadusena põletamisel keskkonnakomplekslubades ette nähtud tingimustele.

Riigikontroll palub vabandust eksliku informatsiooni esitamise eest.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900

[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

  • Postitatud: 29.05.2015 08:51
  • Viimane muudatus: 15.08.2015 23:03
  • Viimane ülevaatus: 15.08.2015 23:03

Veel uudiseid