Rail Balticu auditeerimise rakkerühm kohtus Vilniuses

25.05.2023 | 16:23

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 25. mai, 2023 - 24.-25. mail toimus Rail Balticu projekti auditeerimise rakkerühma kohtumine Leedu pealinnas Vilniuses. Eesti, Läti ja Leedu riigikontrollide esindajad ja auditeerimise rakkerühma liikmed arutasid projekti kulgu nii tervikuna kui ka igas riigis eraldi, selle riske ja rakkerühma eelseisvaid tegevusi, sealhulgas järgmise Rail Balticu-teemalise ühisauditi küsimusi. 

Leedu riigikontrolör Mandaugas Macijauskas väljendas veendumust, et kolme riigi audiitorid teevad head tööd Rail Balticu projekti elluviimisel jälgimisel, toonitades, et see projekt on Euroopale tähtis mitte üksnes majanduslikult, vaid ka julgeolekualaselt, eriti praegustes oludes.  

Kohtumisel tutvustas projekti elluviimise kulgu ja rahastamist Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte RB Rail AS ning Leedu osa ehitustöid ettevõte “LTG Infra”. Konsultatsioonifirma Vilnius Economics’i eksperdid tegid esitluse raudteetaristu maksumuse kulude kalkuleerimisega kaasnevatest riskidest. Ettekannete järel külastasid osalejad Rail Balticu ehituspaiku Jonava piirkonnas, hindamaks raudteelõigu ehitust Kaunase ning Leedu ja Läti piiri vahelisel alal. Rakkerühma liikmed arutasid projektiga kaasnevaid riske ja järgmise ühisauditi küsimusi.

Rail Baltic on Balti riikide tähtsaim ja suurim raudteetaristu projekt, mille eesmärgiks on ühendada Eesti, Läti ja Leedu Euroopa raudteevõrguga. Projekt hõlmab viit Euroopa Liidu maad – lisaks mainitud kolmele veel Poolat ja kaudselt Soomet. 2021. aastal hinnati projekti kogumaksumust Eestis, Lätis ja Leedus 5,788 miljardile eurole.

Kolme riigi riigikontrollid on teinud selle projekti auditeerimisel koostööd, allkirjastades 2016. aasta 20. oktoobril Slovakkias Bratislavas ühiste kavatsuste memorandumi. Sellest aastast alates on Rail Balticu auditeerimise rakkerühm pidanud ka regulaarseid kohtumisi.   

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0102
+372 5615 0280
[email protected]
[email protected]
http://www.riigikontroll.ee/

  • Postitatud: 25.05.2023 16:23
  • Viimane muudatus: 04.10.2023 17:44
  • Viimane ülevaatus: 04.10.2023 17:44

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid