Euroopa kõrgeimad auditiasutused peavad küberturvalisuse seminari

09.11.2021 | 10:06

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Täna ja homme, 9.–10. novembril toimub Euroopa kõrgeimate auditiasutuste ühenduse (EUROSAI) infotehnoloogia töörühma (ITWG) 14. aastakoosolek. 9. novembrile on planeeritud küberturvalisuse auditeerimise seminar, millest saavad osa võtta ka kõrgeimate auditiasutuste üleilmse organisatsiooni INTOSAI liikmed.

Küberturvalisus on valitud seminari teemaks IT-töörühma liikmete eelistustest lähtudes ning on ka üleilmselt tähtis, kuna väga paljud elu- ja töövaldkonnad on liikunud küberruumi.

Seminaripäeva ja ühtlasi terve ITWG 14. koosoleku avab riigikontrolör Janar Holm. Saksamaa, Sloveenia ja Šveitsi riigikontroll teevad ettekanded senisest kogemusest küberturvalisuse eri aspektide auditeerimisel. Külalisettekannetega esinevad Euroopa Küberturvalisuse Agentuuri juht Juhan Lepassaar, Riigi Infosüsteemide Ameti intsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juhataja Tõnu Tammer ja Saksamaa föderaalse küberkaitseameti BSI küberjulgeoleku strateeg Harald Niggeman.

Paneelarutelul, mida juhib IT-töörühma sekretariaadi juht Alvar Nõuakas, arutletakse, milline võiks olla nüüdisaegne lähenemine küberturvalisuse auditeerimisele. Koostöös Eesti küberturbe-ettevõtte CybExer Technologies OÜga viiakse läbi interaktiivne õppus, mis peaks pakkuma audiitoritele mõtteainet riigi reageerimise kohta küberjulgeolekut ohustavatele olukordadele.

10. novembril toimub ITWG töökoosolek, mis on mõeldud ainult liikmetele ja kutsutud külalistele. Koosolekul tutvustatakse töörühma projektide senist kulgu ning liikmetel on võimalus jagada omavahel infot käimasolevate auditite kohta ja pakkuda välja uusi võimalikke koostöövorme. Ettekanded teevad ka IT-töörühma partnerid INTOSAIst.

Aastakoosolek toimub hübriidformaadis ning sellest võtavad peaasjalikult virtuaalselt osa ligi mitusada inimest 80 eri maa riigikontrollidest. 


Taustaks

EUROSAI infotehnoloogia töörühm ITWG loodi 2002. aastal, et Euroopa kõrgeimad auditiasutused saaksid vahetada infotehnoloogiakogemusi ning ergutada valdkonna ühistegevust. Töörühma liikmed on 41 riigi kõrgeimad auditiasutused ning peamised tegevussuunad on e-valitsemine, IT-auditeerimise standardiseerimine, asutuste enesehindamine IT-valdkonnas ning koostööauditid. Riigikontroll on IT-töörühma eesistuja alates 2020. aasta suvest.

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0102
+372 5615 0280
[email protected]
[email protected]
http://www.riigikontroll.ee/

  • Postitatud: 09.11.2021 10:06
  • Viimane muudatus: 12.11.2021 09:37
  • Viimane ülevaatus: 12.11.2021 09:37

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid