Riigikontrolör Janar Holm tutvustas Tallinna Ülikooli tudengitele Riigikontrolli tööd

Helerin Kõrvemaa | 25.09.2020 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 25. september 2020 – Riigikontrolör Janar Holm ja tema nõunik Airi Mikli tutvustasid täna Tallinna Ülikooli tudengitele Riigikontrolli tööd ja vastasid üliõpilaste küsimustele.

Õppeaine „Ametnik haldusmenetluses“ raames toimunud kohtumisel osales ka Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas, kes oma avasõnas julgustas üliõpilasi mitte takerduma sõnade „kontroll“ ja „kontrolör“ tavapärasesse kitsasse ja ehk pisut pelutavasse tähendusse ning nägema Riigikontrolli kui väga head partnerit ülikoolile.

Riigikontrolör Janar Holm rõhutas oma ettekandes, et kõige olulisem märksõna Riigikontrolli töö puhul on sõltumatus. Riigikontroll on Eesti maksumaksja huvides ja palgal tegutsev sõltumatu asutus, kelle ülesandeks on uurida, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle eest pakkunud. Oma töös lähtume eelkõige Riigikontrolli seadusest. Eestis on Riigikontrolli töö eripäraks see, et suunitluste täitmiseks ei saa rakendada sundi. Põhilisteks töövormideks on monitoorimine ja auditid.

Tudengitel oli Janar Holmile ka mitmeid küsimusi. Näiteks uuriti, kuidas on Riigikontrolli väärtused läbi aja muutunud ja mida peetakse kõige olulisemaks tänasel päeval. Janar Holmi sõnul on Riigikontrolli jaoks kõige olulisem eesmärk sõnumi selgus ja et meie aruanded oleksid rahvale arusaadavad. Lisaks peab Riigikontroll väga oluliseks tarka andmekasutust – väga paljud andmebaasid loovad täiesti uusi võimalusi, see on ka põhjus, miks Riigikontrolli töötajate arv on vähenenud – andmete kogumine ja kasutamine on muutunud aja jooksul palju lihtsamaks.

Lähema ülevaate andis kohtumisest Tallinna Ülikooli halduse- ja ärikorralduse tudeng Maris Sild blogisissekandes 29. septembril 2020.

Link: https://www.tlu.ee/yti/meediavarav/blogid/uhiskonnateaduste-tudengid-tutvusid-riigikontrolli-tooga

 

Helerin Kõrvemaa
Konsultant
+372 640 0704
+372  5344 3704
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee

  • Postitatud: 25.09.2020 00:00
  • Viimane muudatus: 02.11.2020 09:51
  • Viimane ülevaatus: 02.11.2020 09:51

Riigikontrolör Janar Holm kohtus Tallinna Ülikooli tudengitega.

Maris Sild / Tallinna Ülikool

Veel uudiseid