Riigikontroll: Vabariigi Valitsuse COVID-19-reservist on alles ligikaudu veerand

Priit Simson | 09.10.2020 | 11:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 9. oktoober 2020 – Koroonaviirusest tingitud kriisi puhkedes loodi Eesti Vabariigi kõigi aegade suurim valitsuse reserv summas 359,9 miljonit eurot, mida võiks võrrelda 1994. aasta riigieelarve kogumahuga. Vabariigi Valitsuse reservis sisalduvast COVID-19 sihtotstarbelisest reservist suuruses ligi 80 miljonit eurot on praeguseks alles veel ligikaudu veerand, leidis Riigikontroll Vabariigi Valitsuse COVID-19-reservi lühiülevaates. Praeguseks on COVID-19-reservis puhvrina 18 miljonit eurot.

Rekordiline reserv loodi Riigikogu kinnitatud lisaeelarvega, kui Vabariigi Valitsuse juba olemasolevale reservile lisati veel 150 miljonit eurot määramata sihtotstarbega raha ning 79,7 miljonit eurot sihtotstarbeliselt COVID-19 vastu võitlemiseks.

Joonis 1. Vabariigi Valitsuse 359,9 miljoni euro suuruse reservi kujunemine 2020. aastal

Isikukaitsevahendite soetuseks ja nende transpordiks oli sellest 79,7 miljonist eurost planeeritud 50,4 miljonit, millest seni on kulutatud 33 miljonit eurot.  

Joonis 2. COVID-19-reservi jagunemine, arvestades Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala ja Riigikantseleid

Riigikontrolli hinnangul tuleks edasiste otsuste tegemisel ja COVID-19-reservi kasutamisel vältida kulutusi, mis ei ole seotud koroonaviirusest põhjustatud probleemide lahendamisega. Riigikontrollil on kavas edaspidi jooksvalt uuendada teavet COVID-19-reservi kasutuse kohta ja jälgida, et COVID-19-reservist tehtavad kulutused oleksid seaduslikud ja sihipärased.

Riigikontroll leiab, et nii nagu kogu riigieelarve, peab ka Vabariigi Valitsuse reservi kohta olema üldsusel ajakohane ja arusaadav info, kui palju ning milleks raha on kulunud. 2020. aasta riigi majandusaasta koondaruande auditi raames vaatab Riigikontroll veel valikuliselt hangete korraldamist, lepingute sõlmimist, kaupade kättesaamist ja nende vastavust lepingutele, et selgitada, kas ostetud kaup ka tegelikult kohale jõudis.

Taustaks:

Lühiülevaated on kiiresti valminud kitsa fookusega tööd, milles Riigikontroll kirjeldab operatiivselt fakte ning peamisi riske, eesmärgiga informeerida avalikkust päevakajalistel riigi vara kasutamise ning juhtimise teemadel. Riigikontroll kavatseb sarnast lühiülevaadete formaati kasutada ka teiste teemade puhul.

 

Priit Simson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 5615 0280
[email protected]
[email protected] 
www.riigikontroll.ee

  • Postitatud: 09.10.2020 11:00
  • Viimane muudatus: 09.10.2020 12:32
  • Viimane ülevaatus: 09.10.2020 12:32

Praeguseks on COVID-19-reservis puhvrina 18 miljonit eurot.

Riigikontroll

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid