Eesti Riigikontroll asub juhtima Euroopa riigikontrollide ühenduse infotehnoloogia töörühma

Priit Simson | 01.07.2020 | 12:30

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 1. juuli 2020 - Eesti Riigikontroll asub juhtima Euroopa kõrgeimate auditiasutuste organisatsiooni EUROSAI infotehnoloogia töörühma (EUROSAI IT Working Group – ITWG), võttes selle ülesande üle Poola Riigikontrollilt.

Riigikontroll soovib lähiaastail kujundada EUROSAI infotehnoloogia töörühma (ITWG) kompetentsikeskuseks, mis aitab selle liikmetel IT-teadmiste jagamise ja eri valdkondade audiitorite IT-pädevuse tõstmise kaudu suurendada auditite mõju. Infotehnoloogia töörühma 2021.–2024. aasta töökava järgi koostatakse teiste riigikontrollide audiitorite, ülikoolide ja avaliku sektori IT-ekspertide abiga koolitusprogramm, milles saavad osaleda nii IT-audiitorid kui ka teiste valdkondade audiitorid, kes paratamatult IT-teemadega oma töös kokku puutuvad.

EUROSAI infotehnoloogia töörühma juhina hakkab Eesti Riigikontroll senisest enam tegema koostööd ka üleilmse kõrgeimate auditiasutuste organisatsiooniga INTOSAI ning eriti selle infotehnoloogia valdkonna töörühmaga, et töötada muu hulgas välja ühiseid standardeid ja juhiseid IT-valdkonna auditeerimiseks avalikus sektoris.

Infotehnoloogia kasutamise hindamise osakaal Euroopa kõrgeimate auditiasutuste auditites on järjest enam suurenemas. Üldsus ootab hinnangut infosüsteemide toimivusele ja neisse kogutud andmete usaldusväärsusele, samuti riigiasutuste suutlikkusele ja võimalusele kasutada oluliste otsuste tegemisel infosüsteeme ning analüüsida infosüsteemidel põhinevate avalike teenuste toimivust. Eesti kõrge maine e-riigina tekitab Riigikontrolli suhtes ootuse märgata ja välja tuua olulisi puudujääke, mis võivad saada infotehnoloogia valdkonnas arengupiduriks. Rahvusvaheline koostöö Euroopa kõrgeimate auditiasutustega võimaldab jagada enda praktikat ning õppida teiste kogemustest.

EUROSAI infotehnoloogia töörühm ITWG on loodud 2002. aastal, et Euroopa kõrgeimad auditiasutused saaksid vahetada IT-alaseid kogemusi ning ergutada valdkonna ühistegevust. Töörühma liikmed on 41 riigi kõrgeimad auditiasutused ning peamised tegevussuunad on e-valitsemine, IT-auditeerimise standardiseerimine, asutuste enesehindamine IT-valdkonnas ning koostööauditid.

 

Priit Simson 
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht 
+372 640 0777 
+372 5615 0280 
[email protected] 
[email protected]

  • Postitatud: 01.07.2020 12:30
  • Viimane muudatus: 01.07.2020 14:37
  • Viimane ülevaatus: 01.07.2020 14:37

Lisamaterjalid

Välislinke

Veel uudiseid