Riigikontrolör Alar Karis: et üldse valikuid teha, on vaja kõigepealt ideid

Toomas Mattson | 07.11.2016 | 12:30

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 07. november 2016 – Riigikontrolör Alar Karis andis täna keskpäeval Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle Riigikontrolli aastaraporti.

Tänavuses aastaülevaates on Riigikontroll keskendunud sellele, kuidas tõhustada riigi ülesannete täitmist ja riigi ülalpidamist puudutavate reformide ettevalmistamist ning elluviimist; kuidas parandada riigi varaga seotud otsuste tegemise kvaliteeti ja läbipaistvust ning kuidas kasutada riigi ja maksumaksja vara tõhusamalt ja tulusamalt.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

 

Allalaadimiseks: Riigikontrolli aastaraporti täistekst (pdf), Riigikontrolli aastaraporti täistekst (Word)

Riigikontrolli 2015-2016. aasta raporti peatükid vabaks allalaadimiseks ja avaldamiseks:

Riigikontrolör Alar Karise saatesõna:

Riigikontrolöri kokkuvõte riigi majanduse ja rahanduse väljavaadetest ning riigi varaga seotud probleemidest (Word, docx-versioon)

Eesti rahvastiku vähenemine ja vananemine seab riigi majandusele ning rahandusele järjest suurema surve (Word, docx-versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad tabelid ja joonised:

Joonis 1. Eesti konvergents ehk oluliste majandusnäitajate ühtlustumine Euroopa Liiduga 2008–2015 (EL 28 = 100%)

Tabel 1. SKP reaalkasv Eestis ja osas ELi liikmesriikides aastatel 2010–2015 (%)

Tabel 2. 2015. aasta riigieelarvesse prognoositud tulud ja tegelik laekumine (miljonites eurodes)

Tabel 3. Valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon Eestis ja osas ELi liikmesriikides aastatel 2010–2015 (% SKPst)

Tabel 4. Rahandusministeeriumi majandus- ja rahandusnäitajate prognoos 2016. aastaks

Tabel 5. Valitsussektori eelarvepositsiooni prognoos aastateks 2016–2020 (miljonites eurodes)

Joonis 2. Riigieelarve kulude jagunemine fikseeritud ja mittefikseeritud kuludeks aastatel 2016–2020 (% riigieelarvest)*

Tabel 6. Valitsussektori kulud tegevusalade kaupa aastal 2016 ja prognoos aastaks 2020 (% SKPst)

Joonis 3. Valitsussektori investeeringud aastatel 2016–2020 (miljonites eurodes)

Tabel 7. Valitsussektori võlakoormus aastal 2015 ja selle prognoos aastateks 2016–2020 (miljonites eurodes)

Tabel 8. Valitsussektori likviidsed finantsvarad aastal 2015 ja nende prognoos aastateks 2016–2020 (miljonites eurodes)

Joonis 4. Valitsuse likviidsete reservide suurus aastatel 2012–2015 (eurodes)

Riigi raamatupidamine on korras, kuid see ei näita tingimata riigi vara otstarbekat kasutamist, vaid arvestusreeglitest kinnipidamist (Word, docx-versioon)

Riigireform peab viima riigi vara tõhusama ja tulusama kasutamiseni (Word, docx-versioon)

Riigi kinnisvarareform – 15 aastaga pole jõutud selgusele, milline on kõige tõhusam kinnisvarahalduse viis (Word, docx-versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad tabelid ja joonised:

Joonis 5. Riigiasutuste kinnisvarakulud aastatel 2010–2020 (miljonites eurodes)*

Maa – riigi maavajadus on tänini kindlaks määramata ja maareform lõpetamata (Word, docx-versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad tabelid ja joonised:

Joonis 6. Reformimata maa 01.04.2016. aasta seisuga

Riigi äriühingud – ettevõtluses osalemine peab olema riigi ülesande täitmiseks vajalik, tulus ja õiguspärane (Word, docx-versioon)

ASi Estonian Air rahastamine – valitsus oleks saanud ca 85 miljoni euro kaotust vältida (Word, docx-versioon)

Riigi sihtasutused – sageli ei hinnata, kas see tegevusvorm on riigi ülesannete täitmiseks sobivaim (Word, docx-versioon)

Riigi sõidukipark – riigiasutused ei analüüsi sõidukeid ostes või rentides, kuidas seda riigile säästlikumalt korraldada (Word, docx-versioon)

Riigihanked – läbipaistvad, läbimõeldud ja selge vastutusega ühishanked toovad kokkuhoiu (Word, docx-versioon)

Selle peatüki juurde kuuluvad tabelid ja joonised:

Tabel 9. Riigiasutustes Riigikontrolli tuvastatud korraldamata hankemenetluste kogumaksumus aastatel 2013–2015

Riigieelarve – riigitulude tõhusamaks kasutamiseks peab eelarve koostamine muutuma läbipaistvamaks ja aruandlus sisulisemaks (Word, docx-versioon)

 

  • Postitatud: 07.11.2016 12:30
  • Viimane muudatus: 07.11.2016 12:40
  • Viimane ülevaatus: 07.11.2016 12:40

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid