Riigikontroll teeb auditi „Valitsuse tegevus riigi lennundusettevõtete arendamisel“ tarvis lisatoiminguid

Toomas Mattson | 11.02.2016 | 17:11

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 11. veebruar 2016 – Riigikontroll teeb lähikuudel täiendavaid toiminguid seoses auditiga „Valitsuse tegevus riigi lennundusettevõtete arendamisel“, mille valmimine oli esialgu kavandatud veebruariks. Täiendavaid toiminguid on vaja auditi käigus selgunud asjaolude tõttu.

Auditi käigus on selgunud, et osa materjale, mis võiksid olla oluliseks infoallikaks Estonian Airi asjus tehtud otsuste tagamaade analüüsil, pole kas talletatud eeldatavas kohas või need pole olnud seni leitavad põhjustel, mis on Riigikontrollile teadmata. Auditi praeguses faasis Riigikontroll ei täpsusta, millised materjalid on veel puudu ja milliseid materjale ametlikult puuduvate hulgast on Riigikontrollil õnnestunud hankida muude kanalite kaudu. Auditeerimist on komplitseerinud ka asjaolu, et Estonian Airiga seoses on kasutatud palju suulist asjaajamist ja infovahetust, millest pole jälgi maha jäetud.

Seoses mitmesuguste kirjalike materjalide puudulikkusega ja vajadusega kõrvaldada vastuolusid olemasolevas infos, on auditeerimise käigus vaja teha mitmeid täiendavaid intervjuusid asjasse puutuvate isikutega ja muid toiminguid, mis kestavad mõned kuud.

Taustaks

Riigikontrolör Alar Karis andis 9. novembril 2015 korralduse koostada Riigikontrolli eriraport, et anda Riigikogule ja avalikkusele teavet, kas valitsus on Eesti uue lennukompanii loomisel olnud hoolikas ja temast sõltuval määral maandanud riskid, millest möödavaatamisel võis olla oma osa Estonian Airi raskustesse sattumisel ning ettevõtte toetamiseks kulunud rahast ligi 85 miljoni euro keelatud riigiabiks tunnistamisel.

Eriraport käsitleb sügisel 2015 uute lennundusega seotud ettevõtete loomisele eelnenud täitevvõimu otsuseid ja otsustamise kvaliteeti. Arvestades, et uute ettevõtete puhul (OÜ Transpordi Varahaldus ja AS Nordic Aviation Group) on tegu suurte investeeringutega – ca 70 miljonit eurot –, uurib Riigikontroll, kas valitsuse otsuse aluseks olnud info võimaldas teha kaalutletud otsust, vältides põhjendamatute riskide võtmist ning Euroopa Liidu riigiabi reeglitega vastuollu minemist.

Audit selgitab ka välja, kuidas ja millise info pinnalt on valitsus võtnud vastu Estonian Airi puudutavad otsused alates suurosanikuks saamisest aastal 2010 ning kas otsuste ettevalmistamisel on tehtud möödalaskmisi. Ühtlasi analüüsib Riigikontroll, kas Euroopa Komisjoni negatiivne riigiabi otsus oleks olnud välditav.

 

Toomas Mattson
Kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

  • Postitatud: 11.02.2016 17:11
  • Viimane muudatus: 15.02.2016 15:13
  • Viimane ülevaatus: 15.02.2016 15:13

Veel uudiseid