Riigikontroll korraldas Maltal rahvusvahelise keskkonnaauditi töörühma (WGEA) aastakoosoleku

Toomas Mattson | 09.10.2015 | 14:37

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 9. oktoober 2015 - Riigikontroll korraldas koostöös Malta Riigikontrolliga 6.–8. oktoobrini Euroopa Kõrgeimate Kontrolliasutuste Organisatsiooni (EUROSAI) keskkonnaauditi töörühma (WGEA) iga-aastase koosoleku Maltal.

Koosoleku peateemaks oli tööstusjäätmete ja kemikaalidega seotud keskkonnaprobleemide auditeerimine ning suhtlemine kõrgeimate auditiasutuste sihtrühmadega. Koosolekule eelneval päeval korraldati koolitus põllumajandusvaldkonna auditeerimise teemal. Koosolekul ja koolituspäeval osales 65 delegaati 28 riigist ja Euroopa Kontrollikojast ning 7 väliskülalist.

Külalisesinejad Euroopa Keskkonnagentuurist, ELi keskkonna direktoraadist ja Malta Ülikoolist tutvustasid ohtlike jäätmete valdkonna korraldust, uuemaid arenguid ja peamisi probleeme. Euroopa Komisjoni ohtlike jäätmete projekti esindaja rääkis uuringuga leitud probleemidest ohtlike jäätmete kogumisel ja arvestamisel. Esineja Oslo ja Akershusi Rakenduskõrgkoolist tutvustas riigikontrollide mõju uuringut.  Riigikontrolli auditijuht Viire Viss tutvustas Eesti Riigikontrolli kogemusi tööstusjäätmete korralduse auditeerimisel ning auditijuht Kaire Kuldpere andis ülevaate kogemustest ja esinenud väljakutsetest Riigikontrolli suhtluses eraettevõtetega. Lisaks tutvustasid mitmed osalejad ohtlike jäätmete teemalisi auditeid, sh auditi metoodikat.

Koosolekul toimusid mitmed kõrvalkohtumised, kus tehti ühisauditite plaane. Hollandi Riigikontrolli ettepanekul kavandatakse õhusaastealaste rahvusvaheliste lepete ühist auditeerimist.

EUROSAI WGEA sekretariaat esitas kokkuvõtte töörühma tegevustest, saavutustest viimase aasta jooksul ning tutvustas edasisi plaane. 2016. a kevadel toimub Tallinnas töörühma kevadseminar. 14. aastakoosolek korraldatakse 2016. a sügisel koostöös Makedoonia Riigikontrolliga Makedoonias.

Taustinfo Eesti ja keskkonnaauditi töörühma suhete kohta

Alates 2014. aastast on Riigikontroll EUROSAI keskkonnaauditi töörühma juht ning siin tegutseb ka töörühma sekretariaat. EUROSAI WGEA töörühma juht on Eesti riigikontrolör Alar Karis.

Rohkem infot EUROSAI keskkonnaauditi töörühma kohta: http://www.eurosaiwgea.org/.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee

  • Postitatud: 09.10.2015 14:37
  • Viimane muudatus: 13.11.2015 11:09
  • Viimane ülevaatus: 13.11.2015 11:09

Lisamaterjalid

Välislinke

Veel uudiseid