Riigikontrolli delegatsioon osales XXI INTOSAI kongressil Pekingis

Toomas Mattson | 27.10.2013 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 27. oktoober 2013 – Riigikontrolli delegatsioon osales 20.–26. oktoobrini Hiinas Pekingis toimunud XXI INTOSAI kongressil. Delegatsiooni kuulusid riigikontrolör Alar Karise kõrval tulemusauditi osakonna auditijuht Ermo Liedemann, välissuhete teenistuse ja INTOSAI keskkonnaauditi töörühma sekretariaadi juhataja Tuuli Rasso ning töörühma vanemnõunik Kaire Kesküla.

Keskkonnaauditi töörühma eesistuja Alar Karis esitas INTOSAI WGEA tööperioodi 2011–2013 kohta tegevusaruande teadmiste jagamise (knowledge sharing) töörühmas, kongressi raames toimuval INTOSAI juhatuse koosolekul ja kongressi plenaaristungil.

Kongressil oli kaks põhilist aruteluteemat: „Riigi valitsemine ja riigi auditeerimine“ ning „Kõrgeimate auditiasutuste roll finantspoliitika pikaajalise kestlikkuse tagamisel“. Kongressil vastuvõetud Pekingi deklaratsioonis kutsutakse üles täitma ÜRO resolutsiooni A/66/209, et tagada kõrgeimate auditiasutuste sõltumatust, ja rõhutatakse auditite tulevikku orienteerituse olulisust. Aruteluteemade põhjal tehtud soovitustest jäi kõlama vajadus keskkonnamuutustele kiirelt reageerida ja areneda, samuti on oluline kindlustada usaldusväärne raamatupidamis- ja aruandlussüsteem, revideerida eelarvereegleid ning määrata kindlaks fiskaalindikaatorid.

Loodi kaevandustööstuste auditi töörühm ja rakkerühm hankelepingute auditeerimise probleemidega tegelemiseks. Lõppes Riigikontrolli kuueaastane INTOSAI keskkonnaauditi töörühma eesistumisperiood ja juhtimise teatepulk anti edasi Indoneesia riigikontrollile.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900

[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

  • Postitatud: 27.10.2013 00:00
  • Viimane muudatus: 14.04.2016 13:44
  • Viimane ülevaatus: 14.04.2016 13:44

Veel uudiseid