Riigikontrolör Alar Karis osales Euroopa Liidu kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomitee koosolekul Leedus

Toomas Mattson | 12.10.2013 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 12. oktoober 2013 – Vilniuses toimus 10.–11. oktoobril Euroopa Kontrollikoja ja ELi kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomitee koosolek, millel osalesid riigikontrolör Alar Karis ja välissuhete teenistuse juhataja Tuuli Rasso.

Kohtumise põhiteemadeks olid ELi uus finantsraamistik aastateks 2014–2020, uus finantsmäärus ja uus majandusjuhtimine ning kõrgeimate auditiasutuste roll muutuste kontekstis. Auditiasutuste rolli kohta esitas Alar Karis Eesti Riigikontrolli visiooni. Tehti kokkuvõte kontaktkomitee töörühmade ja koostöövõrgustike viimase aasta tegevusest, tutvustati ühiseid auditiprojekte ja olulisi ettevõtmisi ning võeti vastu resolutsioonid edasise tegevuse kohta:

  • resolutsioon fiskaalpoliitika auditi võrgustiku töö jätkamise kohta;
  • resolutsioon ELi kõrgeimate auditiasutuste kontaktkomitee 2014. aasta tegevuse kohta;
  • resolutsioon struktuurifondide töörühma korraldatava auditi kohta;
  • resolutsioon Euroopa Liidu liikmesriikide avaliku sektori raamatupidamisstandardite kohta (EPSAS);
  • resolutsioon lõpparuande avaldamise kohta seoses kooskõlastatud auditiga teemal „Euroopa Liidu jäätmesaadetiste määruse jõustamine“.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900

[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

  • Postitatud: 12.10.2013 00:00
  • Viimane muudatus: 14.04.2016 13:40
  • Viimane ülevaatus: 14.04.2016 13:40

Veel uudiseid