Riigikontrolli täpsustused 2012/2013 aastaraporti kohta esitatud väidete asjus

Toomas Mattson | 08.11.2013 | 12:57

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Mitmed ajakirjandusväljaanded on pöördunud Riigikontrolli poole palvega selgitada peaminister Andrus Ansipi väiteid, nagu oleks Riigikontrolli ülevaates riigi vara säilimise ja kasutamise kohta 2012.-2013. aastal ettepanek vähendada pensione 200 euroni või suurendada sotsiaalmaksu 10 protsendi võrra. Samuti on avalikkuses tekkinud väärtõlgendusi, nagu oleks selliseid ettepanekuid esitanud Poliitikauuringute Keskus Praxis.
Et vältida väärinfo levikut, edastab Riigikontroll oma kommentaarid, teisipäeval, 5. novembril Riigikogu istungil kõlanud peaminister Andrus Ansipi faktilist iseloomu kandvate väidete kohta Riigikontrolli aastaülevaate asjus:

Peaminister Andrus Ansip:
„Sellessamas Riigikontrolli paksus materjalis on ka üks ettepanek: selleks et jätkusuutlikkust tagada, tuleks pensione vähendada 200 euroni või suurendada sotsiaalmaksu kümne protsendipunkti võrra. No aitäh! Kumbki ettepanek ei sobi mulle, ma usun, et teile ka mitte.“ (Allikas: Riigikogu stenogramm, 5. november 2013)

Riigikontrolli kommentaar: Peaminister on omistanud Riigikontrollile kahetsusväärselt ettepanekud, mida Riigikontroll pole kunagi teinud. Tegu on penisonikassa tasakaaluks vajaliku rahasumma suurust illustreerivate näitlike arvutustega. Tegelikkuses ütleb just Riigikontroll oma ülevaates selge sõnaga, et kumbki variant – ei pensionide vähendamine 200 euroni ega sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa suurendamine 10% võrra – pole ühiskonnale vastuvõetav.
Riigikontrolli ülevaates on ka näidete juures öeldud: „Pensionide vähendamine raskendaks oluliselt pensionäride toimetulekut. Mainitud ulatuses maksutõus suurendaks aga oluliselt tööjõu maksukoormust, mis on juba praegu Euroopa Liidu keskmisel tasemel.“
Riigikontroll rõhutab samuti, et kuigi ülevaate pensionisüsteemi jätkusuutlikkust käsitleva peatüki punktis 178 on pensionikassa tasakaaluks vajaliku rahasumma suurust illustreerivaid näitlikke arvutusi ühes lõigus üksteise järel toodud kaks, pärinevad need kahelt erinevalt institutsioonilt: Riigikontrollilt ja Poliitikauuringute Keskuselt Praxis.
Et vältida vääritimõistmist, on oluline teada, et Riigikontroll (mitte Praxis) on oma summalise hüpoteetilise arvutuse põhjal öelnud: „Näiteks kui viia 2013. aastal riiklik pensionikindlustus tasakaalu, siis peaks keskmist vanaduspensioni vähendama 312 eurolt ca 200 euroni“.
Mis puutub sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa (10%) kohta tehtud protsentuaalsesse hüpoteetilisse arvutusse, siis selle on teinud sotsiaalsüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse analüüsi käigus Poliitikauuringute Keskus Praxis. Tegu ei olnud reaalse ettepanekuga, vaid Rahandusministeeriumi soovil tehtud näitliku arvutusega, nagu on kirjas ka Praxise uuringuaruandes.

Kokkuvõtvalt: Riigikontroll pole teinud ettepanekut vähendada pensione 200 euroni ning Praxis pole teinud oma analüüsis ettepanekut suurendada sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa 10% võrra.

* * *

Riigikontrolli kommentaar peaministri etteheidete kohta, et 4. novembril Riigikogule üle antud ülevaates ei kajastu 30. oktoobril Eurostati andmestikus tehtud korrektsioonid (näiteks ostujõu asjus):

Riigikontroll on oma aastaraportis püüdnud kasutada kõige värskemaid ametlikke andmeid, mis raporti trükkiandmise hetkeks kuu aja eest ehk oktoobri alguses kättesaadavad olid.
Peaministri nimetatud protsendid ostujõu kohta ei pärine Eurostati valmistabelist, vaid n-ö alustabelist, mille pealt saab üksikute komponentide valimisel nn ostujõu protsendi ise arvutada. Seda arvutuskäiku Eurostat ise pole jõudnud veel teha ja nende kodulehe avalehelt kiirlingina avanev ametlik valmistabel (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114) sisaldab ka tänase seisuga sama infot, mis on Riigikontrolli ülevaates.

* * *

Riigikontrolli kommentaar eile, 7. novembril valitsuse pressikonverentsil kõlanud peaminister Andrus Ansipi arvamuse kohta, et Riigikontroll oleks pidanud oma ülevaates avaldatavad arvandmed eelnevalt asjasse puutuvatele asutustele ette näitama:

Riigikontroll on aastaraportit ette valmistades teinud koostööd ministeeriumidega. Et esitatav info oleks võimalikult õige ning soovides vältida takerdumist vaidlustesse faktide üle, saatis Riigikontroll aastaraporti tööversiooni eri osad võimalike ebatäpsuste tuvastamiseks septembris asjakohastele ministeeriumidele, sealhulgas ka Rahandusministeeriumile. Rahandusministeerium oma 25. septembril 2013 saadetud vastuses ostujõudu puudutavaid andmeid kahtluse alla ei seadnud. Samas tegi Riigikontroll ministeeriumidelt saadud tagasiside põhjal ülevaatesse mitmeid täpsustusi.
Eurostati korrektsioonid ostujõu asjus mõne protsendikümnendiku võrra ei muuda Eesti olukorda ja arenguväljakutseid. Riigikontroll loodab, et arutelu keskendub riigi ja siin elavate inimeste ees seisvatele probleemidele lahenduste otsimisele.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

 

  • Postitatud: 08.11.2013 12:57
  • Viimane muudatus: 25.09.2014 14:15
  • Viimane ülevaatus: 25.09.2014 14:15

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke

Veel uudiseid