Riigikontrolör Alar Karis allkirjastas 74 riigi keskkonnaaudiitorite nimel koostööleppe ÜRO keskkonnaprogrammiga

Toomas Mattson | 11.09.2013 | 13:12

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

NAIROBI, 11. september 2013 - Eesti riigikontrolör Alar Karis allkirjastas esmaspäeval ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) peakorteris Nairobis UNEPi tegevdirektori Achim Steineriga vastastikuse mõistmise memorandumi, mis edendab sadadest rahvusvahelistest konventsioonidest ja muudest lepetest riikidele tulenevate keskkonnaalaste kohustuste täitmise hindamist.

Riigikontrolör Karis kirjutas koostööleppele alla 74 riigi keskkonnaaudiitorite nimel, sest Eesti Riigikontroll juhib maailma kõrgeimate auditiasutuste katusorganisatsiooni (INTOSAI) keskkonnaauditi töögruppi.
Vajaduse keskkonnaauditi tõhustamise järele tingib olukord, kus hoolimata riikide rahvusvaheliste lepetega võetud keskkonnaalastest kohustustest halveneb keskkonna olukord jätkuvalt. Põhjuseks on muu hulgas asjaolu, et kontrollimehhanismid ja tagasiside saamaks teada, kas valitsused ka tegelikkuses võetud kohustusi täidavad, on tihti nõrgad. Siiski on olukord keskkonnavaldkonna auditeerimisel viimaste aastate jooksul mõnevõrra paranenud. Kuna keskkonnaaudiitorid on varasemaga võrreldes hakanud üha enam ka valitsuste rahvusvaheliste kohustuste täitmist hindama, siis on koostöö tihendamine vajalik mõlemale organisatsioonile – nii audiitoreid ühendavale INTOSAI-le kui ka ÜRO keskkonnaprogrammile, mille üheks missiooniks on jälgida ligi 280 üleilmse keskkonnakonventsiooni täitmist.
UNEPile on riigikontrollide keskkonnavaldkonnas tehtud auditid, sealhulgas koostööauditid, väärtuslikuks infoallikaks rahvusvaheliste lepete rakendamisega seotud probleemide kohta. Koostöömemorandumi eesmärgiks on viia UNEPi ja INTOSAI keskkonnaauditi töörühma senine koostöö uuele tasandile.

Taustaks
Kõrgeimate Auditiasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni (International Organisation of Supreme Audit Institutions, INTOSAI) keskkonnaauditi töörühm koondab 74 riigikontrolli-organisatsiooni kõigist maailmajagudest, kus on keskkonnapoliitika ja -programmide täitmise, tõhususe ja mõjususe auditeerimine seatud prioriteetseteks töösuundadeks.
Eesti Riigikontroll on juhtinud keskkonnaauditi töörühma alates 2008. aastast ning annab eesistuja rolli ametlikult Indoneesia Riigikontrollile üle oktoobris toimuval INTOSAI kongressil Hiinas.
INTOSAI on loodud 1953. aastal. Praegu ühendab see 191 kõrgeimat auditiorganisatsiooni üle kogu maailma. Riigikontroll kuulub INTOSAI liikmeskonda 1992. aastast, keskkonnaauditi töörühmas osaleb Riigikontroll 1996. aastast.

INTOSAI keskkonnaauditi töörühma kodulehekülg: http://www.environmental-auditing.org
UNEPi pressiteade (inglise keeles): http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2726&ArticleID=9607&l=en

  • Postitatud: 11.09.2013 13:12
  • Viimane muudatus: 16.08.2015 00:25
  • Viimane ülevaatus: 16.08.2015 00:25

Eesti riigikontrolör Alar Karis (paremal) ja ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) tegevdirektor Achim Steiner pärast memorandumi allkirjastamist kätt surumas.

Riigikontroll/Tuuli Rasso

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid