Viimsi vald ja talle kuuluvad suuremad äriühingud ei ole korraldanud kõiki vajalikke riigihankeid

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 21. juuni 2013 - Äsja lõppenud auditi tulemusel leidis Riigikontroll, et Viimsi vald ja talle kuuluvad olulisemad äriühingud olid jätnud tegemata hankemenetlusi või sõlminud hankelepinguid nende kohta aruandeid riigihangete registrile esitamata kokku enam kui 6,3 miljoni euro ulatuses. Kui hankemenetlused olid aga korraldatud, vastasid hankelepingud hankedokumentides toodud tingimustele ning olid kooskõlas riigihangete seadusega. Mõne hanke lepinguid oli hiljem seadust eirates muudetud.

Viimsi vald on elanike arvult Eesti suurim vald ja üks kiiremini arenevaid omavalitsusi. Kohalikul maksumaksjal peab olema kindlustunne, et investeeringute elluviimiseks vajalikku raha kasutatakse läbipaistvalt, otstarbekalt ja säästlikult.

Riigikontroll leidis, et Viimsi Vallavalitsuses oli ühel juhul jäetud korraldamata rahvusvaheline hankemenetlus, kahel juhul polnud riigihangete registri kaudu riigihanget välja kuulutatud, kolmel juhul polnud riigihangete registrile esitatud kohustuslikku aruannet hankelepingu sõlmimise kohta. Nimetatud menetlusnormide rikkumised olid seotud hankelepingutega, mille kogumaksumus on üle 5,8 miljoni euro. Viimsi Vallavalitsusel puudus auditeeritud perioodil hankekord, mis on alates 2012. aastast seadusega nõutud.
 
Ka AS Viimsi Vesi polnud kehtestanud auditeeritud perioodil nõutavat hankekorda. Reovee äraveoteenuse ostmiseks summas 242 865 eurot ei olnud korraldatud hankemenetlust. Olemasoleva vedajaga on sõlmitud tähtajatu leping, mistõttu on teised turul tegutsevad selle valdkonna ettevõtted jäetud ilma võimalusest sama teenuse pakkumiseks konkureerida.
 
OÜ Viimsi Haldus oli jätnud korraldamata kohustusliku hankemenetluse bussipeatuste hooldustööde tellimisel. Samuti oli ostetud turvateenuseid ilma konkurssi korraldamata kogu aeg ühelt ja samalt ettevõttelt. Need rikkumised olid seotud hankelepingutega, mille kogumaksumus oli enam kui 260 000 eurot. 
 
Viimsi vald ei ole oma äriühingutes taganud, et tema nimetatud äriühingute nõukogu liikmed kasutaksid seadusega neile antud võimalust teha järelevalvet äriühingu juhatuse tegevuse üle riigihangete korraldamisel ning aitaksid seeläbi kaasa, et avalikku raha kasutatakse läbipaistvalt, otstarbekalt ja säästlikult. Samuti valmistas Viimsi valla jaoks raskusi hankemenetlustes konkurentsi kahjustava huvide konflikti olemasolu kindlakstegemine. Nimelt osales AS Viimsi Vesi korraldatud riigihankel eraettevõte, mida juhtis isik, kes oli samal ajal ka ASi Viimsi Vesi nõukogu esimees. Sellist potentsiaalset huvide konflikti võinuks vältida hankekorras sätestatud juhtimisprotseduuride abil, kuid neid ei olnud välja töötatud. 
 
Riigikontroll leiab, et konkurentsi kahjustava huvide konflikti kindlakstegemine ja kohustus kõrvaldada eelise saanud pakkuja hankemenetlusest tuleks seaduses täpsemalt lahti kirjutada. Lisaks vajaksid kohalikud omavalitsused selgemaid juhiseid huvide konfliktiga seotud olukordade ennetamiseks. Rahandusministeerium on seisukohal, et soovitatav on huvide konflikti ja ebaausa konkurentsieelise saamise teemat käsitleda asutusesiseses hankekorras, lubades seda aspekti selgitada koolitustel ning riigihangete portaali kaudu. Riigikontrolli arvates näitab senine praktika, et see on kohalike omavalitsuste jaoks olnud ebapiisav. 
 
Kolme auditeeritu ostude kogumahust (üle 40 miljoni euro) auditeeritud perioodil valis Riigikontroll auditeerimiseks välja kokku tehinguid 12 miljoni euro ulatuses, millest 7,3 miljonit moodustasid Viimsi Vallavalitsuse tehingud, 3,7 miljonit ASi Viimsi Vesi tehingud ning ligi 1 miljoni OÜ Viimsi Haldus tehingud. Auditeeritud perioodiks olid aastad 2010–2012.
 

Toomas Mattson

Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
6400 777
5134 900

 

  • Postitatud: 21.06.2013 15:34
  • Viimane muudatus: 16.08.2015 00:30
  • Viimane ülevaatus: 16.08.2015 00:30

Tallinna külje all olev Viimsi vald on tuntud oma jõukuse poolest.

Riigikontroll, MapInfo

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke

Veel uudiseid