Eesti Riigikontroll toob Iraani, Iraagi, Liibüa ja Afganistani Tallinnas ühe laua taha

Marika Kutškova | 30.05.2013 | 16:29

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 30. mai 2013 - Eesti Riigikontroll kui ülemaailmse kõrgeimate auditiasutuste keskkonnaauditi organisatsiooni (INTOSAI WGEA) töörühma juht korraldab 3.–6. juunil 2013 Tallinnas üldassamblee, kus osaleb kõikjalt maailmast orienteeruvalt 160 delegaati 70 riigi kõrgeimast kontrolliasutusest, sealhulgas näiteks Iraani, Iraagi, Afganistani, Liibüa, USA, Hiina, Suurbritannia, Kanada, Venemaa, Prantsusmaa ja Indoneesia riigikontrollist.

Peaassambleel osaleb 16 riigikontrolöri, delegaate on kõigist maailmajagudest. Esindatud on ka ÜRO, Euroopa Kontrollikoda, kõrgeimate auditiasutuste Aafrika, Araabia, Aasia, Euroopa, Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna ning Vaikse ookeani piirkondlikud organisatsioonid.

Üldassamblee Radisson Blu hotellis avab Riigikogu esimees Ene Ergma. Eesti keskkonda ja säästvat arengut laiemalt käsitlevate ettekannetega esinevad keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ja endine peaminister, kauaaegse kogemusega kliimateadlane Andres Tarand. Üldassamblee juht on Eesti riigikontrolör Alar Karis kui ülemaailmse kõrgeimate auditiasutuste keskkonnaauditi organisatsiooni (INTOSAI WGEA) töörühma eesistuja.

Üldassamblee toimub tavaliselt poolteise aasta järel maailma eri piirkondades. See on avaliku sektori keskkonnaaudiitoritele parim võimalus õppida kolleegide kogemustest ja teha edasisi koostööplaane. Seekordse koosoleku peamine eesmärk on kinnitada viimase kolme aasta jooksul valminud juhendmaterjalid ja ülevaateuuringud ning võtta vastu tööplaan aastateks 2014–2016.

Keskkonnaprobleemide lahendamise võtmeks on sageli piiriülene koostöö. Erandiks pole ka keskkonnavaldkonna auditeerimine. Assambleel tutvustavad osalejad oma auditialast koostöökogemust:

  • Mekongi jõe valgala audit – Tai ja Vietnami ühisaudit
  • Tšaadi järve ühisaudit – Tšaad, Niger, Nigeeria ja Kamerun
  • Kliimamuutustega kohanemise audit Norra juhtimisel
  • Jäätmete piiriülese transpordi ühisaudit Hollandi juhtimisel
  • Musta mere audit Ukraina juhtimisel

INTOSAI WGEA juhtimisel on valminud juhendid veeteema auditeerimise ning pettuse ja korruptsiooni avastamise kohta keskkonnavaldkonnas. Lisaks on koostatud ülevaateuuringud järgmistes valdkondades: keskkonnaandmete kasutamine auditites; keskkonna- ja jätkusuutliku arengu aruanded; maakasutuse ja -planeerimise korraldus; taristutega seotud keskkonnaküsimused; turismi mõju puutumatule elusloodusele.

Assamblee külalistele tutvustatakse ka Eesti loodust. Külalised viiakse Lahemaa rahvusparki, kus nad tutvuvad põgusalt metsamajandusega, külastavad Oandu Looduskeskust, koprarada, Käsmu meremuuseumi ja Vihula mõisa.

Taustaks

Eesti Riigikontroll on juhtinud INTOSAI WGEA tegevust alates 2008. aastast ning annab eesistuja rolli ametlikult Indoneesia Riigikontrollile üle oktoobris toimuval ülemaailmsel INTOSAI kongressil.

Kõrgeimate Auditiasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon INTOSAI loodi 1953. aastal. Riigikontroll kuulub INTOSAI liikmeskonda 1992. aastast, keskkonnaauditi töörühmas osaleb Riigikontroll 1996. aastast.

Üldassamblee töö vastu huvi tundvaid ajakirjanikke aitavad Kaire Kesküla (+372 6400 115, mobiil +372 5190 3186, e-post [email protected]) ja Margit Lassi (+372 6400 100, e-post [email protected]).

INTOSAI WGEA kodulehekülg on http://www.environmental-auditing.org/

Marika Kutškova
Kommunikatsiooniteenistuse konsultant
640 0704
[email protected] 

  • Postitatud: 30.05.2013 16:29
  • Viimane muudatus: 10.11.2015 17:28
  • Viimane ülevaatus: 10.11.2015 17:28

WGEA logo

WGEA

Veel uudiseid