Oviir ja Stepašin allkirjastasid paralleelauditite kohta ühisdokumendid

Toomas Mattson | 29.03.2012 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

IVANGOROD-TALLINN, 29. märts 2012 - Eesti riigikontrolör Mihkel Oviir ja Vene Kontrollikoja esimees Sergei Stepašin allkirjastasid 29. märtsil 2012 Ivangorodis kahe riigi kõrgeimate auditiasutuste koostöös valminud kahe paralleelauditi tulemuste ühisosa käsitlevad dokumendid.

Üks dokumentidest käsitleb kaupade ja transpordivahendite piiriületust kindlustavate riigiorganite tegevust ja teine Peipsi järve keskkonnakaitse tagamist ja piiriveekogude säästlikku kasutamist. Auditite tegemine oli kokku lepitud Vene Kontrollikoja esimehe visiidi ajal Eestisse aastal 2010. Tegu on esimese sellelaadse ühisprojektiga Eesti ja Venemaa kõrgeima auditiasutuse vahel.

Eesti-poolsete audititulemuste kokkuvõttega esines Ivangorodis kohaliku administratsiooni hoones aset leidnud Vene Kontrollikoja kolleegiumi ja Eesti Riigikontrolli juhtkonna ühiskoosolekul Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo. Arutelus kerkis eriti jõuliselt esile vajadus ehitada Narva uus sild.

Mõlema riigi auditiasutuse juhid Mihkel Oviir ja Sergei Stepašin rõhutasid ratsionaalse ja vastastikku kasuliku koostöö jätkamise vajadust, lepiti kokku teha 2015. aastal Peipsi järve asjus järelaudit.

Vene Kontrollikoja kolleegiumi ja Eesti Riigikontrolli juhtkonna ühiskoosolekule Ivangorodi olid palutud ka auditite tegemise ja sisuga seotud Eesti Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja piirivalveameti jt esindajad, kes arutasid oma kolleegidega Venemaa Föderatsiooni vastavatest ametkondadest koostöö arendamise küsimusi.

Kohal olid Venemaa suursaadik Eestis Juri Merzljakov, Eesti peakonsul Sankt Peterburgis Tiina Maiberg, Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort, kes esines ka sõnavõtuga. Samuti rääkisid koostööprobleemidest Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe ja Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv. Ühiskoosolekul osalesid ka Siseministeeriumi migratsiooni- ja piirivalvepoliitika osakonna juhataja asetäitja piirivalveasjade alal Rando Kruusmaa, Politsei- ja Piirivalveameti piirivalveosakonna arendusbüroo juhi asetäitja Toivo Sander, Politsei- ja Piirivalveameti ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Aimar Köss jt.

Vene poolelt olid lisaks kontrollikoja kõrgetele esindajatele kohal Leningradi oblasti asekuberner Aleksandr Kuznetsov, Vene riigipiiri väljaehitamise eest vastutava föderaalagentuuri Rosgranitsa juht Dmitri Bezdelov, Sankt Peterburgi ja Leningradi oblasti Piirivalve Peavalitsuse ülem Anatoli Zabrodin, Venemaa Veeressursside Föderaalagentuuri juht Marina Seliverstova, kes on koos Eesti Keskkonnaministeeriumi kantsleri Rita Annusega Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjoni kaasesimehed. Koosolekul võttis sõna ka Venemaa loodepiirkonna tolli ülem Nazip Galikejev.

Venemaa Föderatsiooni Kontrollikoja esimees Sergei Stepašin koos teda saatva delegatsiooniga Vene ametkondadest saabus samal päeval pärastlõunal Ivangorodist Narva, kus tutvuti siinse piiri- ja tollipunkti tööga. Vene pool tutvustas enne Eestisse saabumist Ivangorodi piiri- ja tollipunkti tööd Riigikontrolli delegatsioonile ning Eesti ametkondade esindajatele.

Eesti ja Vene delegatsiooni liikmed jätkasid teemakohast mõttevahetust kogu Eesti visiidi aja.
Sergei Stepašin, kes on Keiserliku Õigeuskliku Palestiina Ühingu esimees, külastas ka Jumalaema Uinumise kloostrit Kuremäel ning kohtus kloostri eestseisja igumeenja Filaretaga.
Vene delegatsioon lahkus Eestist 30. märtsil 2012.

Toomas Mattson
Kommunikatsiooniteenistuse juhataja
640 0777
513 4900
[email protected]
 

  • Postitatud: 29.03.2012 00:00
  • Viimane muudatus: 10.11.2015 17:36
  • Viimane ülevaatus: 10.11.2015 17:36

Eesti riigikontrolör Mihkel Oviir ja Vene Kontrollikoja esimees Sergei Stepašin allkirjastasid Ivangorodis sealse administratsiooni ruumides 29. märtsil 2012 kahe riigi kõrgeimate auditiasutuste koostöös valminud kahe paralleelauditi tulemuste ühisosa käsitlevad dokumendid.

Riigikontroll

Lisamaterjalid

Dokumendid

Veel uudiseid