Riigikontroll korraldab INTOSAI WGEA üldassamblee ja juhtkomitee koosoleku Buenos Aireses

Helerin Kõrvemaa | 07.11.2011 | 08:45

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 7. november 2011 - Eesti Riigikontroll kui ülemaailmse kõrgeimate auditiasutuste organisatsiooni keskkonnaauditi töörühma (INTOSAI WGEA) juht korraldab 7.–11. novembrini 2011 Argentinas Buenos Aireses organisatsiooni üldassamblee 14. ja juhtkomitee 11. koosoleku. 

Üldassamblee eesmärk on saada vaheülevaade käimasoleva tööperioodi jooksul valmivate juhendmaterjalide ja ülevaadete koostamisest. Samuti arutatakse 2012. aasta suvel toimuvaks Rio + 20 maailmakongressiks kavandatava keskkonnaudiitorite tegevust tutvustava kogumiku väljaandmist. Osavõtvad auditiasutused jagavad kogemusi teemadel, mis on INTOSAI WGEA tööplaanis, ning osalevad temaatilistel istungitel, mida korraldavad WGEA tööplaanis olevate projektide juhtivad riigid. Kohtumise alateemadena käsitletakse ka uuenduslikke auditimetodoloogiad ning riikide osalemist rahvusvahelistes auditites.

Üldassambleele on kutsutud esinejaid mitmest rahvusvahelisest organisatsioonist nagu Maailmapank, Interpol, rahvusvaheline korruptsioonivastase organisatsioon Transparency International, ACCA (Vannutatud Audiitorite Assotsiatsioon) ja OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon).

Taustaks

  • Argentina kõrgeima kontrolliasutuse kutsel toimuvad üldassamblee ja juhtkomitee koosolek 7.–11. novembril Argentinas Buenos Aireses. Üldassambleele on registreerunud 140 osalejat 60 riigist.
  • INTOSAI WGEA juhtimisel valmivad 2013. aastaks juhendid veeteema auditeerimise ning pettuse ja korruptsiooni avastamise kohta keskkonnavaldkonnas. Lisaks koostatakse ülevaateuuringud järgmistes valdkondades: keskkonnaandmete auditites kasutamise ülevaateuuring; keskkonna- ja jätkusuutliku arengu aruannete ülevaateuuring; maakasutuse ja -planeerimise korralduse ülevaateuuring; ülevaateuuring taristutega seotud keskkonnaküsimustest.
  • Riigikontrolli delegatsiooni kuuluvad riigikontrolör Mihkel Oviir, Riigikontrolli direktor Tõnis Saar, tulemusauditi osakonna auditijuht Airi Andresson ja vanemaudiitor Matis Mägi ning INTOSAI keskkonnaauditi töörühma sekretariaadi vanemnõunikud Tuuli Rasso ja Kaire Kesküla.
  • Järgmine INTOSAI WGEA üldassamblee toimub 2013. aastal Eestis. Eesti Riigikontroll on olnud Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni INTOSAI keskkonnaauditi töörühma WGEA eesistuja 2007. aasta novembrist.
  • Kõrgeimate Auditiasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon INTOSAI loodi 1953. aastal. Riigikontroll kuulub INTOSAI liikmeskonda 1992. aastast, keskkonnaauditi töörühmas osaleb Riigikontroll 1996. aastast.

Helerin Kõrvemaa
Kommunikatsiooniteenistuse konsultant
640 0704
[email protected]
 

  • Postitatud: 07.11.2011 08:45
  • Viimane muudatus: 10.11.2015 17:45
  • Viimane ülevaatus: 10.11.2015 17:45

Lisamaterjalid

Välislinke

Asutused:

Veel uudiseid