Riigikontroll: Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumiskeskust ei rajatud riigile parimal võimalikul viisil ja tingimustel

Toomas Mattson | 08.02.2007 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 8. veebruar 2007 - Riigikontroll leidis auditi käigus, et 23,2 miljonit krooni maksnud Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumiskeskust ei rajatud riigile parimal võimalikul viisil ja tingimustel. Kogumiskeskus ehitati Lõuna-Eesti suurima ohtlike jäätmete käitleja ASi Epler & Lorenz kinnistule. Keskkonnaminister ei nõustunud ühegi Riigikontrolli hinnanguga ning leiab, et Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumiskeskuse rajamine on igakülgselt kaalutletud otsus, mis viidi ellu parimal võimalikul viisil ning riigile soodsatel tingimustel.

Keskkonnaministeeriumi sõnul hakkab kogumiskeskust konkursi tulemusena sõlmitava üürilepingu alusel kasutama AS Epler&Lorenz. Lisaks maksab riik järgmise kümne aasta jooksul aktsiaseltsile hoonestusõigustasuna üle kahe miljoni krooni.

Riigikontrolli analüüs näitab, et kuigi ministeerium korraldas keskuse operaatori leidmiseks konkursi, olid selle kriteeriumid sellised, et renditingimustele vastas reaalselt vaid üks kandidaat - AS Epler&Lorenz. See ettevõte osutus ka ainsaks pakkumise tegijaks, kuigi konkursi dokumentide väljavõtjaid oli rohkem.

Audit näitas, et kogumiskeskust saanuks rajada oluliselt soodsamalt. 2002. aastal soovis AS Epler&Lorenz ehitada kogumiskeskuse välja ise, küsides Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) toetust 7,7 miljonit krooni. Paraku ei pidanud KIK ettevõtja taotlust põhjendatuks.

2005. aastal alustas Keskkonnaministeerium ASi Epler&Lorenz kinnistule riigile kuuluva ohtlike jäätmete kogumiskeskuse ehitamist, saades selleks KIKist toetust 7 miljonit krooni. Auditi käigus analüüsitud dokumentidest ei nähtunud, et Keskkonnaministeerium oleks põhjalikumalt kaalunud muid ohtlike jäätmete kogumiskeskuse rajamise variante, näiteks keskuse ehitamist riigimaale või ettevõtja leidmist, kes oleks ise keskuse välja ehitanud.

Riigikontroll leidis, et AS Epler&Lorenz kinnistu kasutamiseks sõlmitud hoonestusõiguse lepingu tingimused on hoonestusõiguse tasu ja hoonestusõiguse tähtaja osas riigile ebasoodsad. Samuti on hoonestusõiguse lepingu lõppemisel riigile makstav hüvitis väiksem kogumiskeskuse tegelikust väärtusest.

Riigikontrolli arvates ei suuda eelmisel aastal valminud kogumiskeskus täita kõiki talle seatud ülesandeid. Keskuse rajamisel jäeti välja ehitamata kergkatusega kaetud ladustamisplatsid, mida nõudis keskkonnamõju hindamise aruanne, ning loobuti ohtlike jäätmete omaduste määramiseks vajalike laboriseadmete soetamisest. Seetõttu pole tagatud ohtlike jäätmete ladustamine nii, et oleks välistatud oht keskkonnale, hoonele ja selles töötavatele inimestele.

Analüüsides ametlikus vastuses esitatud seisukohti ja Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjonis keskkonnaministri ja ministeeriumi ametnike osavõtul toimunud arutelu, ei pea Riigikontroll põhjendatuks aruandes toodud hinnanguid muuta.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 08.02.2007 00:00
  • Viimane muudatus: 15.09.2015 13:46
  • Viimane ülevaatus: 15.09.2015 13:46

Veel uudiseid