Riigikontroll alustas eelselgitust Sonda valla europrojekti rahakasutuse asjus

Toomas Mattson | 08.08.2005 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 8. august 2005 - Riigikontroll on alustanud eelselgitust Sonda vallas (Ida-Virumaa) Euroopa Liidu finantseeritud keskkonnaprojekti rahakasutuse asjus. Euroopa Komisjon esitas vallale nõude maksta kogu projekti käigus saadud raha – kokku ligi 8 miljonit krooni – tagasi hiljemalt täna, 9. augustil 2005, kuid vald raha ära ei maksnud ega ole selleks ka suuteline.

Sonda vallavalitsus on edastanud aastatel 2002–2004 kestnud projekti rahakasutusega seotud dokumendid Riigikontrollile, samuti on vald pöördunud politsei poole.

Riigikontrollile esitatud materjalidest nähtub, et Sonda eelmine vallavalitsus esitas Euroopa Komisjoni 2001. a LIFE - ENVIRONMENT konkursile projekti HASCO "Põlevkivi poolkoksi käitlemine mullaparendajaks, mullaparendaja kasutamine läga stabiliseerimiseks ja peamiselt hübriidhaavaga metsastamiseks". Projekt kestis veebruarist 2002 kuni detsembrini 2004. Projekti arvestuslik kogumaksumus pidi olema 2 529 970 eurot.

Projekti käivitamise ajal kandis Euroopa Komisjon Sonda vallavalitsusele üle ettemaksuna 505 994 eurot. Sonda vald ise võttis veel Sonda vallavolikogu otsuse alusel Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 3 958 000 krooni lühiajalist laenu.

9. juunil 2005. a esitas Euroopa Komisjon Sonda vallavalitsusele arve, mille järgi nõuab tagasi ettemaksuna saadud 505 994 eurot, millele lisandub intress 463 eurot. Põhjenduseks on toodud, et projekt ei ole saavutanud oma eesmärke. Riigikontrolli kasutuses olevad koopiad komisjoni kirjadest vallale viitavad kahtlustele projekti partneriteks valitud osa ettevõtete finantsilises korrektsuses, samuti teatud huvide konfliktidele ja puudulikule aruandlusele.

Komisjoni nõue oli tasuda arve kahe kuu jooksul alates kirja kättesaamisest. See tähtpäev möödub täna, kuid Sonda vald raha ei ole tasunud.

2004. aasta sügisest Sonda vallavanema ametis olnud Andrea Eiche on Riigikontrollile kinnitanud, et vald ei suuda nimetatud summat tagasi maksta. Vallavanem Eiche pöördus eelmisel nädalal politsei poole, leides, et projektiga aastate eest seotud isikud on tekitanud Sonda vallale olulist kahju.

Valla väitel seisneb kahju selles, et Sonda vald peab tasuma Euroopa Komisjonile kokku ligi 8 miljonit krooni ja Keskkonnainvesteeringute Keskusele ligi 4 miljonit krooni. Ainuüksi need kaks kohustust on kokku niisama suured kui kogu Sonda valla aastaeelarve.

Lähtuvalt Riigikontrolli seadusest kontrollib Riigikontroll riigi ja kohalike omavalitsuste vahendusel eraldatud Euroopa Liidu raha kasutamist ja sellise rahaga seoses Euroopa Liidu ees võetud kohustuste täitmist. Euroopa Liidu raha lõppkasutajate ja Euroopa Liidu ees kohustusi omavate isikute suhtes on Riigikontrollil õigus teha menetlustoiminguid, et selgitada Euroopa Liidu raha saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ning vahendite kasutamise ja kohustuste täitmise õiguspärasust.

Riigikontroll on alustanud eelselgitust, et kindlaks teha peamised asjaolud, mis seonduvad Sonda vallas euroraha kasutamisega, et otsustada edasised sammud. Sonda valla võimud on väljendanud Riigikontrollile oma täielikku koostöövalmidust.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: toomas.mattson@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 08.08.2005 00:00
  • Viimane muudatus: 22.09.2015 08:04
  • Viimane ülevaatus: 22.09.2015 08:04

Veel uudiseid