Riigikontroll toetab kahjumliku riigiettevõtte E-Arsenal mahamüümist või ümberkorraldamist

Toomas Mattson | 08.04.2005 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 8. aprill 2005 - Riigikontroll toetab riigile aastaid kahjumit toonud aktsiaseltsi E-Arsenal nõukogu ettepanekut leida sobivaim variant riigiettevõtte tegevuse lõpetamiseks ja ettevõtte mahamüümiseks. Kui aga otsustatakse jätta ettevõte riigile, tuleks selle töö radikaalselt ümber korraldada.

E-Arsenal on riigi äriühing, mille esmane ülesanne on täita Eesti kaitsejõudude vajadusi relvade konserveerimise ja remondi alal, samuti toodetakse seal õppe- ja paukpadruneid, õppekäsigranaate ja -sütikuid, mitmesuguseid imitatsioonivahendeid, nagu lõhkepaketid, suitsugranaadid jms.

E-Arsenali akumuleerunud kahjum põhitegevusest alates tema moodustamisest on 2004. aasta lõpu seisuga (auditeerimata andmetel) ca 5,4 miljonit krooni. Kahjumi tekkimine on seotud tootmismahu vähenemisega, mille põhjustas kaitseväe tellimuste vähenemine ning ettevõtte enda kulude püsimine varasemal tasemel.

Aktsiaseltsi jätkusuutlikuna hoidmiseks on seda täiendavalt finantseeritud mitterahaliste sissemaksetega. Näiteks on äriühingu omandisse antud riigile kuuluv kinnistu, millest osa on hiljem rentnikele maha müüdud. Arvestades maha vara müügist saadud tulu, moodustab põhitegevuse akumuleerunud kahjum kokku ca 10,3 miljonit krooni.

ASi E-Arsenal strateegilised eesmärgid 2003. ja 2004. aastaks on Riigikontrolli seisukohalt olnud liiga kõrged ja ebareaalsed. Kaitseministeerium ei ole vajalikus ulatuses suunanud aktsiaseltsi tegevust. Nõukogu ja juhatus ei ole võtnud tarvitusele piisavalt meetmeid, et põhitegevuse kaudu parandada aktsiaseltsi finantsseisundit.

Nii kaitseministeeriumi kui ka teiste tellijate arvates on vajadus ASi E-Arsenal valmistatuga analoogse toodangu järele olemas ka tulevikus. Samas ei ole kaitseministeeriumi arvates tähtis, kes neid tooteid ja teenuseid tarnib, kuna ASi E-Arsenal toodang ja teenused ei ole strateegilise tähtsusega. Kaitseministeeriumi kinnitusel on Eesti Vabariigi saamisega nii NATO kui ka Euroopa Liidu liikmeks kaitsepoliitiline olukord märgatavalt muutunud ning praeguseks on kadunud vajadus riigile kuuluva ettevõtte järele.

Kaitsejõudude peastaabi ülem brigaadikindral Alar Laneman märkis vastuses Riigikontrollile, et kaitsevägi on küll huvitatud kodumaise relvatööstuse olemasolust ja arendamisest, kuid see peab olema ka riigile majanduslikult otstarbekas. Peastaap põhjendas E-Arsenalile esitatud tellimuste vähenemist piisava laotagavara, osa toodete kehva kvaliteedi (õppe-roomikumiinid) ja ka konkurentidest kõrgema hinnaga (näiteks paukpadrunite puhul).

ASi E-Arsenal põhiklientide (v.a Kaitseväe Logistikakeskus) arvamuse kohaselt saab E-Arsenali toodangu asendada mujalt tellitavaga ning oskused ja võimalused relvastuse ja muu kaitsevarustuse remontimiseks on kaitseväes välja kujunemas.
Riigikontroll nendib, et AS E-Arsenal ei tooda mingeid kõrgtehnoloogilisi seadmeid, neid tellib kaitseministeerium muudelt, erakapitalil põhinevatelt äriühingutelt (Eesti firmadest võib näiteks tuua OÜ Eli toodetavad simulaatorid ja OÜ Englo elektroonikaseadmed).

Auditi tulemustest lähtuvalt tegi Riigikontroll kaitseministrile ettepaneku lõpetada ASi E-Arsenal tegevus senisel kujul (kas aktsiate müümise teel või muul viisil), lähtudes järgmistest põhjustest: kaitsejõudude vajadus ASi E-Arsenal toodete ja teenuste järele on vähenenud 3-4 korda; riik saab osta talle vajaminevaid tooteid ja teenuseid eraomandis olevalt ettevõttelt; riigil ei ole enam vajadust olla omanik väikeses ettevõttes, mis tänaseks konkureerib oma toodetega põhiliselt tsiviilturul.

E-Arsenali nõukogu 2004. aasta septembris peetud koosoleku protokollist nähtub, et E-Arsenali juhatuse liikmetel on huvi omandada nende juhtimisel oleva riikliku äriühingu aktsiaid, kui need peaks tulema enampakkumisele sobiva hinnaga.
Kaitseminister nõustus Riigikontrolli auditi järelduste ja soovitustega, et aktsiaseltsi tegevuses on vaja teha radikaalsed muudatused, ning lubas tõsiselt kaaluda ettepanekut aktsiaseltsi tegevus lõpetada.

Riigikontroll leiab, et kui otsustakse jätta E-Arsenal riigi omandusse, tuleks kaitseministeeriumil koos E-Arsenaliga koostada vähemalt viie aasta tootmisplaan, mis põhineks kaitseväe tellimustel ning asjatundlikul tasuvusanalüüsil, ning suunata aktsiaseltsi tegevust uue toodangu väljatöötamiseks Eesti kaitseväe tellimuste alusel.

Aktsiaseltsi tegevust suunab kaitseminister koos rahandusministriga nõukogu kaudu. Kaitseväe kui peamise kliendi esindajat nõukogusse ei kuulu, kuid tema kuulumine sinna oleks vajalik.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: toomas.mattson@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 08.04.2005 00:00
  • Viimane muudatus: 22.09.2015 09:36
  • Viimane ülevaatus: 22.09.2015 09:36

Veel uudiseid