Riigikontrolör ootab Kaitseliidus viivitamatut korra majja löömist

Toomas Mattson | 02.03.2005 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 2. märts 2005 - Riigikontrolör Mihkel Oviir saatis täna Kaitseliidu vanematekogule, keskjuhatusele, keskkogule ning kaitseväe juhtajale ja valitsusele kirja, kus palub viivitamatult tarvitusele võtta abinõud korra majja löömiseks Kaitseliidus.

Viimase märgi olukorra tõsidusest sai Riigikontroll eile, kui riigi kõrgeima auditiorganisatsioonini jõudis rahvusvahelise audiitorfirma Ernst&Young järeldusotsus Kaitseliidu majandusaasta kohta, mis lõppes aasta ja kaks kuud tagasi ehk 31. detsembril 2003. Auditeerimine lõppes mullu sügisel, järeldusotsus valmis mõne päeva eest.

Ernst&Young teatas 28. veebruaril 2005, et ei avalda arvamust Kaitseliidu 2003. aasta majandusaasta raamatupidamisaruande kohta. "Hinnangu andmata jätmine on tegelikult audiitorite keeles kõige hullem hinnang. See tähendab, et asi on sedavõrd käest ära, et ei ole võimalik mitte midagi öelda," nentis riigikontrolör Mihkel Oviir. "Kui hinnangus oleks öeldud, et aruanne ei kajasta asju õigesti, oleks see tunduvalt positiivsem kui hinnangu andmata jätmine".

Ernst&Young nendib, et Kaitseliidu raamatupidamine ei ole korraldatud raamatupidamise seadusele vastavalt, aasta majandusaruanne ei vasta seaduse ega muude õigusaktide nõuetele. Maailma üks juhtivaid audiitorfirmasid kinnitab, et teostatud auditiprotseduuride tulemusena ei ole võimalik saada piisavalt asjakohast tõendusmaterjali, millele tuginedes hinnata asutuse bilansis kajastatud varude ja põhivara olemasolu ning väärtust.

Riigikontrolör meenutab kirjas, et Riigikontroll on korduvalt juhtinud tähelepanu Kaitseliidu probleemidele, kuid olukorra parandamiseks pole kuigivõrd midagi ette võetud. Kaitseliit pole suutnud korduvalt aastaaruannet nõuetekohaselt esitada või on jätnud selle üldse esitamata.

Riigikontroll näeb kujunenud situatsioonis vastutust eelkõige kaitseministeeriumil, kes peab valvama Kaitseliidu vara ja raha kasutamise ning kulutuste otstarbekuse üle. Samas lasub vastutus selgelt ka kaitseväe juhatajal, kellele Kaitseliit otseselt allub.

"Kui rehkendust raha ja varade kohta korda ei tehta, poleks ma imestunud, kui Kaitseliit avastaks end juba eeloleval sügisel ühtäkki olukorras, kus maksumaksjat esindav parlament lakkab teda finantseerimast, sest pole kindel, kuhu need kümned ja sajad miljonid lähevad," nentis riigikontrolör.

Riigikontrolör palub Kaitseliidu vanematekogul, keskjuhatusel, keskkogul ning kaitseväe juhtajal ja valitsusel astuda viivitamatult samme, et tagada seaduse nõuete täitmine ning maksumaksja vara säilimine ning nõutav raamatupidamisarvestus. Samuti palub riigikontrolör hinnata Kaitseliidu juhi Benno Leesiku võimelisust oma ülesandeid täita, sest Leesik juhib Kaitseliitu juba viimased kuus aastat ja jätkuvalt valitseb korralagedus.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistus
Tel: 6400 777
GSM: 51 34900
E-post: toomas.mattson@riigikontroll.ee

  • Postitatud: 02.03.2005 00:00
  • Viimane muudatus: 22.09.2015 10:16
  • Viimane ülevaatus: 22.09.2015 10:16

Veel uudiseid