Riigi ja Punase Risti vahel saaks olla rohkem koostööd

01.09.2004 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 1. september 2004 - Riigikontroll auditeeris, kuidas kasutab Eesti Punane Rist riigi antud 4% hasartmängumaksu laekumisest saadud raha ning leidis, et seos avalike huvidega saaks olla suurem.

Punane Rist lähtub saadud raha kasutamisel oma põhikirjalistest, rahvusvaheliselt määratletud Punase Risti liikumise eesmärkidest, riik seni oma täpsustavaid soove väljendanud ei ole. Riigikontrolli hinnangul peaks raha eraldav Sotsiaalministeerium kaitsma riigi huve senisest konkreetsema lepingu sõlmimisega ja aktiivsema osalemisega tegevuskavade ja eelarvete koostamisel.

Senisest täpsema lepingu sõlmimine aitaks kaasa kahele asjale. Esiteks aitaks lepingu sõlmimine paremini koordineerida riigi ja seltsi kattuvaid tegevusi. See tagaks nii riigi antud raha kui ka seltsi enda kogutud raha kasutamise maksimaalselt avalikes huvides. Näiteks on Eesti Punase Risti töös suhteliselt uueks tegevussuunaks vabatahtlike rühmade ettevalmistamine, kes hädaolukorras abistaksid kutselisi päästjaid. Sotsiaalministeerium ei olnud aga analüüsinud, kas vabatahtlike ettevalmistust on vaja kõikides piirkondades või piisaks, kui hästi varustatud rühmad tegutseksid vaid suuremates linnades.

Teiseks suureneks läbipaistvus, sest oleks täpselt teada, mida teeb selts riigi raha eest ja mida muudest tuludest. Näiteks tuleb suur osa seltsi tuludest esmaabikursuste läbiviimisest, kuid pole teada, kas ja kui palju kasutatakse koolituste korraldamiseks riigi raha. Niimoodi võib riik tekitada olukorra, kus Punasel Ristil tekib tuntav konkurentsieelis teiste koolitajate ees.

Sotsiaalministeerium ja Punane Rist nõustusid Riigikontrolli seisukohtadega.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 01.09.2004 00:00
  • Viimane muudatus: 01.10.2015 10:09
  • Viimane ülevaatus: 01.10.2015 10:09

Veel uudiseid