Kaitseministeeriumi majandustegevuses palju väiksemaid kõrvalekaldeid

19.08.2004 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 19. august 2004 - Riigikontroll leidis Kaitseministeeriumi 2003. aasta majandustegevust auditeerides, et olulisi märkusi ministeeriumi raamatupidamisaruande kohta ei olnud. Sellele vaatamata esines mitmeid väiksemaid kõrvalekaldeid, mis aruande õigsusele mõju ei avalda, küll aga viitavad puudustele sisekontrollisüsteemis ja tehingute seaduslikkuses. Nii tuvastati auditi käigus, et jooksev raamatupidamisarvestus ei ole alati korrektne ja esineb lohakusvigu, kortereid on renditud välja turuhinnast odavamalt, kuid pole makstud erisoodustusmaksu ning on toetatud filmiprojekti, kuigi see ei kuulu Kaitseministeeriumi põhitegevuste hulka.

Ministeeriumi raamatupidamises täheldatud puuduste ilmestamiseks toob auditijuht Jüri Kurss kaks ilmekat näidet: "Ministeerium on mitmeid arveid maksnud kaks korda. Raha on neil juhtudel küll tagasi saadud, aga alati ei pruugi nii hästi minna. See näitab, et ministeeriumil puudub ülevaade, millised arved on makstud, millised mitte. Teine näide on raamatupidamiskannete tegemisest, milleks kasutatakse juhuslikke raamatupidamiskontosid. Näiteks maksti ühe tellitud uuringu eest kolmes osas - esimene kord kajastati see kontol "Informatsioon", teisel korral kontol "Uurimis- ja arendustööd", kolmandal korral aga kontol "Muud majandustegevuse kulud". Selliseid eksimusi oli teisigi, mis kokkuvõttes võivad viia selleni, et ministeeriumi raamatupidamise aruandest ei selgu tõene info sellest, millistele teenustele raha kulus."

Riigikontroll taunib ka 26 Kaitseministeeriumi sõlmitud tööandja eluruumi üürilepingut, sest üür on nende järgi eluruumil 5 krooni ja abiruumil 3 krooni ruutmeetrilt. Seega on Kaitseministeerium rentinud 2003. aastal ametikortereid töötajatele välja turuhinnast madalama rendihinnaga. Odavam rendihind on aga töötajale antud erisoodustus, millelt tuleks maksta erisoodustusmaksu. See maks oli aga maksmata põhjendusega, et selleks ei olnud eelarves raha.

Ning juba teist aastat nendib Riigikontroll, et Kaitseministeerium rahastab filmiprojekte, kuigi ministeeriumi põhiülesannete hulka see ei kuulu.
Kui 2002. aastal toetati filmi "Nimed marmortahvlil" miljoni krooniga, siis eelmisel aastal anti 1,2 miljoni kroonine lubadus filmiprojekti "Kuum külm sõda” toetamiseks. Sellest 1,2 miljonist kroonist maksti 2003. aastal välja 350 000 krooni. Riigikontroll ei sea kahtluse alla selle dokumentaalfilmi tegemise vajadust, kuid leiab, et Kaitseministeeriumi eelarvevahendite kasutamine selleks on põhjendamatu.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 19.08.2004 00:00
  • Viimane muudatus: 01.10.2015 10:17
  • Viimane ülevaatus: 01.10.2015 10:17

Veel uudiseid