Riigikontroll ootab haridus- ja teadusministeeriumilt raamatupidamise vallas läbimurret

16.08.2004 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 16. august 2004 - Riigikontroll leiab, et haridus- ja teadusministeeriumi kui üksikasutuse 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne ei vasta seaduse nõuetele, ning ootab ministrilt ja kantslerilt jõulisi samme raamatupidamise, finantsjuhtimise ja -kontrolli tõhustamiseks.

Riigikontroll nendib audiitorbüroo ELSS auditile tuginedes, et haridus- ja teadusministeeriumi raamatupidajad on eksinud mitmete raamatupidamise põhimõtete vastu, sealhulgas on näiteks raamatupidamiskandeid tehtud ka ilma algdokumendita. Paljud vead ja probleemid korduvad üha ja üha - neile on Riigikontroll viidanud ka oma varasemates aruannetes.

Auditijuht Sale Ajalik väljendas lootust, et käesoleva aasta algul ametisse asunud uus kantsler Jaan Kallas rakendab abinõusid, et saavutada juba 2004. aastal raamatupidamise ja finantsjuhtimise vallas kvalitatiivne hüpe.

Ministeerium on küll algatanud avalik-õiguslike institutsioonide valduses oleva vara täiendava inventeerimise, kuid endiselt on inventeerimata ja aruandes kajastamata osa riigile kuuluvast põhivarast. Viies läbi avalik-õiguslike institutsioonide valduses oleva vara täiendavat inventeerimist, tuleks tähelepanu pöörata ka vara tegelikule väärtusele. 1995. aastal ja varem soetatud põhiavara objektide õiglasse väärtusse ümberhindamiseks on ministeeriumil aega 2005. aasta lõpuni.

Riigikontroll leidis ka, et haridus- ja teadusministeeriumil puudusid 2003. aastal ühtne kord ning protseduurireeglid riigieelarves toetusteks ette nähtud raha eraldamiseks ja eraldatud raha sihipärase kasutamise kontrollimiseks.

Nii on mitmed noorteühingud saanud 2003. aastal toetusi, kuid jätnud esitamata aruande saadud raha kasutamise ning saavutatud tulemuste kohta.

Ministeerium oli jätnud kehtestamata selged ja ühtsed nõuded aruannetele, mille tõttu kõikus esitatud aruannete sisu alates ühest leheküljest kuni mahukate ülevaadeteni, millele olid lisatud koopiad kuludokumentidest ning raamatupidamise kontode väljatrükkidest.

Vastavalt toetuse saajatega sõlmitud lepingutele on ministeeriumil õigus kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust, kuid Riigikontrolli andmetel on ministeerium toetuste kasutamist toetuse saaja juures kontrollinud vaid neljal korral, kuigi toetuste saajaid on sadu.

Ministeerium on eksinud riigihangete seaduse vastu, mille järgi tuli teenuste tellimisel korraldada riigihange juhul, kui hanke eeldatav maksumus oli 100 000 krooni ja üle selle. Näiteks on advokaadibüroole Amos OÜ tasutud õigusteenuste eest 413 028 krooni.

Riigikontroll on teinud haridus- ja teadusministrile ettepanekud, kuidas olukorda parandada.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 16.08.2004 00:00
  • Viimane muudatus: 01.10.2015 10:18
  • Viimane ülevaatus: 01.10.2015 10:18

Veel uudiseid