Riigikontroll hindas silmaravi kättesaadavust

23.07.2004 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 23. juuli 2004 - Riigikontroll leiab, et kontroll silmaarstiteenuse pakkujate üle peab tugevnema. Sellisele järeldusele jõudis Riigikontrolli auditi käigus, kus hinnati riiklikku järelevalvet silmaarstide tegevuse üle ning silmaarstide ravijärjekordi.

Audit näitas, et silmaarstide ravijärjekorrad on nii piirkonniti kui ka ühe piirkonna sees väga erinevad. Nii näiteks võib Tallinnas Lasnamäe Tervisekeskuses juba järgmisel päeval saada silmaarsti vastuvõtule, samal ajal kui Narvas tuleb oodata mitu kuud. Järjekordade ebaühtlane pikkus on osalt tingitud sellest, et patsiendid ei tea, kes teenust osutavad ja millistes polikliinikutes on järjekorrad lühemad. Kuigi Eesti Haigekassa kogub selle kohta andmeid, ei ole neid kõigiti avalikustatud. Nii on patsiendil raske valida sobivaima ooteaja ja asukohaga raviasutust.

Senini on riiklikult kindlaks määramata, milline võiks olla optikapoodide roll silmaarstiteenuse pakkumisel. Praegu pole suurel osal optikapoodidest õigust osutada tervishoiuteenust ning nende tegevuse üle puudub riiklik järelevalve. Samal ajal eksitavad paljud optikakauplused patsiente silmaarsti vastuvõttu reklaamides, kuigi tegelikkuses pakutakse neile pelgalt nägemisteravuse määramise teenust.

Samuti esineb probleeme riikliku järelevalve tagamisel ning tegevuslubade väljastamisel silmaarstiteenuse pakkujatele. Riik peab senisest põhjalikumalt kontrollima, kas loa saanud teenuse pakkujad töötavad ikka nõutud tingimustes. Praegu ei suuda riik kõigis raviasutuses garanteerida kvaliteetse teenuse pakkumist.

Riigikontroll soovitas sotsiaalministril koostöös Haigekassaga avalikustada kõigi silmaarstiteenuse pakkujate andmed ja järjekorra pikkuse. Samuti tuleks tõhustada järelevalvet teenuse pakkujate üle ning määrata kindlaks optikakaupluste roll silmaarstiteenuse pakkumisel.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 23.07.2004 00:00
  • Viimane muudatus: 01.10.2015 10:35
  • Viimane ülevaatus: 01.10.2015 10:35

Veel uudiseid