Riigikontroll hindas "Tervishoiuprojekt 2015" tegevusi

29.12.2003 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 29. detsember 2003 - Riigikontroll analüüsis Sotsiaalministeeriumi tegevust Tervishoiuprojekti 2015 teise etapi arendamisel. Audit keskendus projekti juhtimisele, raviteenuste hindade ja selle aluseks oleva kuluarvestussüsteemi kujundamisele ning tervishoiu investeerimispoliitikale.

Kindlasti tuleks Riigikontrolli hinnangul kavandada vaheetapid, mille möödudes saab tehtut hinnata ja tegevusi korrigeerida. Praegu jätab paljuski soovida ravivõrgu arengukavade, ravivoodite kasutusstruktuuri muutmise ja põhivaratasu kehtestamise vaheetappide selgus.

Riigikontrolli hinnangul ei ole projekti ellu viidud järjekindlalt ega vajalikul määral väärtustatud. Ministeerium ei ole lahendanud õiguslikke probleeme, käsitledes riikliku programmina kinnitatud projekti mitte tervishoiuprogrammina, vaid arendustegevusena.

Riigikontrolli audiitorite sõnul on üks peamisi probleeme tervishoiuteenuste piirhindade taotlemise ja taotluste hindamise protseduuri ebaõiglus: "Välja on töötatud hinna taotlemise ühtsed kriteeriumid, kuid kuna taotlejad on erinevad, siis on protseduuris palju subjektiivsust. Põhilised hinnataotlejad on erialaühendused - erialaseltsid ning maandamata on risk, et parema hinna saab parema lobitöö tegija. Näiteks Perearstide Selts on saavutanud pidevalt garanteeritud hinnatõusud koos haigekassa lepingumahu 100%-lise kattega sellele. Kokkuvõttes on eriarstiabis hinnatõusud kaootilised, erinedes kordades nii erialati kui ka ühe eriala piires."

Riigikontroll soovitab Haigekassal taasluua hinnakomisjon, kus oleks võrdselt esindatud Haigekassa, raviasutused ja Sotsiaalministeerium. Hinnakirja koostamise ja muutmise põhiline eesmärk peab olema kõikide tervishoiuteenuste hindade terviklik, kooskõlastatud ja regulaarne läbivaatamine. See peab tagama tasakaalustatud hinnakirja toimimise.

Riigikontroll pühendas tervishoiuprogrammi auditeerides palju tähelepanu hindadele ja kuluarvestusele, kuna järgmisel aastal minnakse üle juhupõhisele kuluarvestusele ning koos arvestuse muutmisega peab vältima senise süsteemi nõrku kohti. Auditi tulemusel soovitab Riigikontroll juhupõhisele arvestusele üleminekut jätkata, kuid oluliselt on vaja arendada ka erinevate lepingute sõlmimise või raviteenuste hindade määramise läbipaistvust.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 29.12.2003 00:00
  • Viimane muudatus: 02.10.2015 14:23
  • Viimane ülevaatus: 02.10.2015 14:23

Veel uudiseid