Riigikontroll vaatas lisapuhkepäevade hüvitamist

08.12.2003 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 8. detsember 2003 - Riigikontroll auditeeris hüvitisi, mida riik maksab tööandjatele töötajate lisapuhkepäevade eest. Lisapuhkusele on õigus alaealisel, last ootaval või kasvataval vanemal ning puudega lapse eest hoolitsejal. Nagu auditi käigus selgus, ei taga hüvitise maksmise korraldus, et toetust antakse õiges summas ning ainult neile, kellel on õigus lisapuhkust saada.

Auditi käigus selgus, et kuigi pikendatud põhipuhkusele on õigus ka alaealistel, pole tööandjad 2002. ega 2003. aastal enamikule neist lisapuhkepäevi andnud. Tööandjate kinnitusel ei ole alaealised ise seda küsinud. Riigikontrolli hinnangul aga on oluline, et kõik need, kellel on õigus hüvitist saada, oleksid hüvitise määramise ja maksmise tingimustest piisavalt informeeritud. Auditi põhjal võib väita, et teave hüvitise saamise tingimuste ja korra kohta ei ole üldsusele piisavalt kättesaadav ja arusaadav. Selle tulemusel tegi Riigikontroll Tööinspektsioonile soovituse jälgida, kas kõigile neile, kes lisapuhkust peavad saama, seda ka antakse.

Auditi tulemusel soovitas Riigikontroll täiendada ka kontrollimeetmeid, tagamaks maksmise ainult selleks õigustatud isikutele ja õiges summas. Näiteks selgus auditi käigus, et kuna taotlusele ei pea lisama lapse vanust tõendavaid dokumente ega lapse isikukoodi, on pensioniametil, kes peab hüvitise üle kandma, lapse vanuse kontrollimine aeganõudev ja keeruline. Nii ongi makstud hüvitist vanema kui 14-aastase lapse eest, ehkki õigusaktid seda ei luba.

Puudega lapse kasvatajal on õigus saada üks lisapuhkepäev kuus, mille eest makstav hüvitis tuleb arvutada keskmise palga alusel. Selgus, et paljud tööandjad olid hüvitise suuruse arvutanud mitte keskmise palga, vaid puhkusetasu arvutamise korra alusel. Pensioniametid polnud veendunud selles, et tööandja on keskmise palga arvutamisel lähtunud õigetest alustest.

Lähemalt saab Riigikontrolli leidudest ja tehtud ettepanekutest lugeda kontrolliaruandest.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 08.12.2003 00:00
  • Viimane muudatus: 02.10.2015 15:32
  • Viimane ülevaatus: 02.10.2015 15:32

Veel uudiseid