Teadusuuringuteks raha jagamisel ei lähtuta seadusest

07.11.2003 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 7. november 2003 - Riigikontroll hindas, kas Põllumajandusministeerium jagab teadusuuringuteks raha kõiki teadusasutusi võrdselt koheldes. Auditi käigus selgus, et teadustööde rahastamisel ei lähtunud ministeerium teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse sätetest. Nimetatud seadus näeb ette teadusuuringute rahastamise ministeeriumi poolt teadus- ja arendusprogrammi alusel. Selline programm oli aga välja töötamata. Selle asemel töötas ministeerium välja talle sobiva teadustööde rahastamise korra, milles ei koheldud raha taotlejaid võrdselt.

Teadusuuringute rahastamiseks kasutati eri mooduseid sõltuvalt sellest kas tegu oli oma haldusala teadusasutusega või muu teadusasutusega. Oma haldusala teadusasutustele anti raha halduskorras, teistelt teadusasutustelt tellis ministeerium teadusuuringuid lepingu alusel sarnaselt mistahes teenuste ja kaupadega. Viimased pidid maksma rakendusuuringuks saadavalt summalt käibemaksu, mis vähendas teadusteema täitmiseks jäänud raha.

Raha saamiseks pidid ministeeriumi välised teadusasutused 2003. aastal osalema avalikul konkursil, ministeeriumi teadusasutused said raha konkursiväliselt. Esimestele seati piiranguid raha kasutamise osas (nt katseseadmete soetamise keeld), mida ministeeriumi teadusasutustel polnud.

Rakendusuuringute rahastamisel Põllumajandusministeeriumi ette kerkinud probleemid olid põhjustatud muuhulgas asjaolust, et teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses puuduvad nõuded riiklike teadusprogrammide koostamise ning nende täitmiseks avalike konkursside korraldamise kohta. Ministeerium tegeles teadusprogrammi väljatöötamisega, kuid ei suutnud seda kaitsta Teadus- ja Arendusnõukogus, mistõttu programm jäi Vabariigi Valitsuse poolt kinnitamata.

Haridus- ja Teadusministeerium loodab olukorra parandada 2004. aastal. Haridus- ja teadusminister märkis, et teadus- ja arendustegevuse riiklike programmide kontseptsioonide väljatöötamine on lülitatud ministeeriumi järgmise aasta tööplaani. Pärast teadus- ja arendustegevuse finantseerimise arendamise ja täiustamise arengukava ülevaatamist on ministeeriumi teatel plaanis esitada ka teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse ettepanekud, mis määravad kindlaks reeglid teadusprogrammide koostamiseks ja konkursside korraldamiseks.

2002. aastal rahastas Põllumajandusministeerium rakendusuuringuid kokku 12 141 468 krooni eest, 2003 aastal on eraldatud 16 481 160 krooni.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 07.11.2003 00:00
  • Viimane muudatus: 02.10.2015 15:40
  • Viimane ülevaatus: 02.10.2015 15:40

Veel uudiseid