Finantskontroll: Harju maavalitsuses mitmeid puudusi

27.10.2003 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 27. oktoober 2003 - Riigikontroll auditeeris Harju Maavalitsuse 2002.aasta raamatupidamise aastaaruannet, millele hinnang jäeti andmata, kuna raamatupidamisarvestuses tuvastati mitmeid puudusi. Selle tulemusel tekkis kontrollijates ebakindlus maavalitsuse varade, kohustuste, tulude ja kulude aruandes kajastamise kõikehõlmavuses. Samuti ei ole Riigikontroll kindel, et aruandes näidatud varad ja kohustused tegelikult eksisteerivad.

Samuti leiti auditi käigus muid eksimusi majandustegevuses, sealhulgas riigihangete tegematajätmist ja rendilepingute mittevastavust riigivaraseaduse nõuetele ning tuvastati, et maasekretär oli maavanema volitusel sõlminud maavanema endaga tööettevõttelepingu, et maavanem osaleks projekti "E-maakond" töös. Riigikontroll leidis, et maavanemaga sõlmitud leping on vastuolus korruptsioonivastase seadusega, sest on keelatud sõlmida iseendaga tehinguid, sealhulgas volitada teisi ametnikke endaga lepinguid sõlmima. Riigikontroll nõudis ebaseaduslikult makstud tasu tagasimaksmist, mida maavanem ka tegi.

Kontrollimisel leiti, et maavalitsuse arvepidamises oli arvele võtmata 135,6 mln EVP krooni ja 19,5 miljoni EEK-i väärtuses EVPdega maade erastamise eest saadavaid ehk hüpoteekidega tagatud järelmakse ja nendega kaasnevaid intressisummasid ning viiviseid.

Samuti tuvastati kontrollimisel, et Harju Maavalitsuse erinevate osakondade arvestusandmed ei ole võrreldavad. Näiteks maaosakonna arvestustes oli kehtivaid hoonestusõiguse seadmise lepinguid 31.12.2002 seisuga 15, rahandusosakonnas hoonestusõiguste arvestamise programm näitas aga 57 lepingut, sisaldades sealjuures ka lõppenud hoonestusõiguse lepinguid koos võlgnevuste ja ettemaksudega. Raamatupidamisregistrid aga ei näidanud ei saamatajäänud ega ka ette saadud hoonestusõiguse tasusid.

Riigikontrolli hinnangul on selle põhjuseks puudused raamatupidamisarvestuse korralduses ja nõrk sisekontrollisüsteem. Raamatupidamisarvestuses leiab kasutamist seaduses ettenähtud tekkepõhise arvestusprintsiibi asemel kassapõhine, nõuded ja kohustused olid inventeerimata, samuti ei ole hüpoteekide arvestamiseks kasutatav programm usaldusväärne.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 27.10.2003 00:00
  • Viimane muudatus: 02.10.2015 15:56
  • Viimane ülevaatus: 02.10.2015 15:56

Veel uudiseid