Rohkem kui kolmandikul koolidest koolitusluba puudu

09.10.2003 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 9. oktoober 2003 - Riigikontroll hindas põhikoolidele ja gümnaasiumidele koolituslubade andmise korraldust, leides, et seaduse järgi peab koolitusluba olema kõigil koolidel, kuid faktiliselt nõutakse neid vaid erakoolidelt.

Auditi käigus selgus, et eelmise õppeaasta algul polnud koolitusluba ligi kahel viiendikul munitsipaalkoolidest. Põhjuseks oli asjaolu, et koolid kas ei vastanud riigi kehtestatud nõuetele või polnud koolide nõuetele vastavust ettenähtud korras hinnatud või polnud nad loa taotlemist oluliseks pidanud.

Tegevusriskide auditi osakonna peakontrolör Jüri Kõrge märkis, et koolitusluba on sisuliselt tegevusluba: "Tegevusloata tegutsemist võib karistusseadustikule tuginedes käsitleda kuriteona, kuid koolitusloata koole pole nende rohkuse tõttu reaalne sulgeda. Seetõttu tegi Riigikontroll haridus- ja teadusministrile ettepaneku kaaluda võimalust, et riik tunnistaks tegelikkust ja loobuks munitsipaalkoolide puhul koolitusloa nõudest. Minister seda õigeks ei pea, vaid on seadnud eesmärgiks, et kõigil munitsipaalkoolidel oleksid load hiljemalt 2006. aasta sügiseks."

Kõiki probleeme aga ei lahendaks ka loa olemasolu, sest tegelikult ei saa koolituslubade rakendamise praeguse korra juures loa olemasolu käsitleda kui kinnitust selle kohta, et kool vastab oma õppe- ja kasvatustöö taseme ning materiaalse baasi poolest riigi seatud nõuetele. Loa olemasolu tähendab vaid seda, et selle taotlemise ajal olid koolil eeldused töö nõuetekohaseks korraldamiseks.

Kas kool ka pärast loa saamist nõuetele vastab, peab selgitama järelevalve tema tegevuse üle. Auditeerimisel märgiti selles olulisi puudusi alates faktist, et viiendikku koolidest pole viimase viie aasta jooksul üldse kontrollitud ning kontrolli kvaliteet ja sanktsioonide rakendamine erineb eri maakondades.

Riikliku järelevalve korraldamine on esmajoones maavanemate ülesandeks ning nende tegevust saab Haridus- ja Teadusministeerium vaid kaudselt mõjutada. Ministeerium teatas mitmete omapoolsete täiendavate abinõude rakendamisest riikliku järelevalve tõhustamiseks, andes samas mõista, et selles osas võib tegelikke tulemusi loota vaid suurte põhimõtteliste muudatuste tegemisel haldusreformi käigus. Ka peab minister vajalikuks tõhustada koolide pidajate (enamasti omavalitsuste) järelevalvealast tegevust.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 09.10.2003 00:00
  • Viimane muudatus: 02.10.2015 16:21
  • Viimane ülevaatus: 02.10.2015 16:21

Veel uudiseid