Keskkonnaministeerium müüs eluruume riigivaraseaduse vastaselt

23.09.2003 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 23. september 2003 - Riigikontrolli hinnangul on keskkonnaminister Heikki Kranich 2001. aastal kolme korteri müümist otsustades rikkunud riigivaraseadust. Riigi korterid on müüdud ametiseisundit ära kasutades avaliku enampakkumise asemel soodustingimustel haldusala ametnikele, kellel puudus õigus korterite erastamisele.

Keskkonnaministeeriumi raamatupidamisaruande auditi käigus leidis Riigikontroll, et keskkonnaminister oli andnud oma 21.12.2001. a käskkirjaga korralduse erastada kolm eluruumi raamatupidamisliku jääkväärtusega kokku 487 555 krooni.

Korterid müüdi neis elanud ministeeriumi haldusala ametnikele müügihinnaga kokku 50 115 EVP-d. Nii saadi ühetoalise korteri eest Keilas (üldpinnaga 16,2 m2) 4 230, kahetoalise korteri eest Tallinnas Pärnu mnt-l (üldpind 39 m2) 7 605 ning neljatoalise ridaelamukorteri eest Kuressaares (üldpind 127,6 m2) 38 280 EVP-d.

Korterite erastamisel on tuginetud eluruumide erastamise seadusele. Selle seaduse kohaselt saab eluruum olla erastamise objektiks, kui see oli kohustatud subjekti omandis eluruumide erastamise seaduse jõustudes (29.05.1993) või on antud kohustatud subjekti omandisse erastamisseaduse või Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse alusel. Müüdud korterid ei kuulunud erastamisele järgmistel põhjustel:

  • 1-toaline korter Keilas kanti Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse bilanssi väljaehitamiseks ja majutamiseks 25.09.1996;
  • 2-toalise korteri Tallinnas ostis Riigikantselei 21.04.1995 eraisikult ja andis seejärel üle Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusele;
  • ridaelamukorter Kuressaares valmis 1995. aastal.

Kõigil kolmel juhul on üürilepingud uuendatud või sõlmitud 2001. aasta kevadel.
Riigivara peab olema arvele võetud riigivararegistris ja sinna kantud eluruumid erastamisele ei kuulu. Keskkonnaministeerium taotles enne korterite müümist nende väljaarvamist riigivararegistrist, viidates põhjendusena eluruumide erastamise avaldustele. Kõik korterid kanti riigivararegistrist välja 20.12.2001 ehk päev enne ministri käskkirja.

Riigikontroll on teinud järelepärimise ka õiguskantslerile, kes on arvamusel, et nimetatud tehingute puhul on rikutud riigivaraseadust.

Nende tehingutega sai riik kahju, mille suurus võrdub Riigikontrolli hinnangul korterite tolleaegse turuväärtuse ja ostjate poolt tasutud ostuhinna vahega. Keskkonnaminister Villu Reiljan ütleb oma vastuses, et ministeerium võtab Riigikontrolli tähelepanekud teadmiseks ning jääb ootama uurimisorganite hinnangut.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 23.09.2003 00:00
  • Viimane muudatus: 02.10.2015 16:35
  • Viimane ülevaatus: 02.10.2015 16:35

Veel uudiseid